Jdi na obsah Jdi na menu

Moderní formy výukyMŠ Rudíkov

 

 

 

 Moderní formy výuky v MŠ Rudíkov, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006040

 Od 1. 8. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 354.829,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Chůva - personální podpora MŠ

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost

 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

 

 

 

O nás

Milí rodiče, milé děti,

Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy. Vstup dítěte do mateřské školy je velkým mezníkem v jeho životě a klade na něj a jeho rodiče nové náročné požadavky. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání. Pro vaše dítě začíná úsek života v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova. Děti se zde učí v novém prostředí mezi novými kamarády spolu komunikovat, naslouchat a vnímat podněty a přání druhých, projevovat vlastní názor, svoje pocity a přání. V naší mateřské škole usilujeme, aby čas, který zde dítě prožije, byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání. Chceme zde vytvářet pohodu a pěkné vztahy, pro děti pocit bezpečí a jistoty. Dalším našim důležitým cílem je, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, aby rozuměly životnímu prostředí a snažily se dělat něco aktivně pro záchranu přírody. Cíle naší mateřské školy vycházejí jednak z podmínek tak, jak to odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí, jejich rodičů a z Rámcového vzdělávacího programu.

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Rudíkov

18. 5. 2018

Mateřská škola Rudíkov, příspěvková organizace

675 05 Rudíkov 167, ms.rudikov@seznam.cz, tel:  561 039 037

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

ČJ.   16/  2018

Mateřská škola Rudíkov, příspěvková organizace, jako správní orgán v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018,  rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

Registrační číslo:                     Dítě je:                              

0118                                 přijato                                 1418            přijato                 

0218                                  přijato                                 1518            přijato                 

0318                                    přijato                               

0418                                 přijato                                 

0518                                   přijato                               

0618                                 přijato                                 

0718                                 přijato                                 

0818                                   přijato                                

0918                                  přijato                               

1018                                         přijato                                   

1118                                         přijato                                   

1218                              přerušeno řízení                                

1318                              přijato                                    

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 18.5.2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 18.5.2018 na webových stránkách školy www. msrudikov.cz  Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

                                                                           Bc. Jaroslava Kafková

statut. zástupce MŠ Rudíkov, přísp. org.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Zápis do MŠ

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ

6. 4. 2018

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Zápis do MŠ

Doplňující údaje k zápisu dítěte do MŠ

6. 4. 2018

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Zápis do MŠ

Formulář žádosti o přijetí

6. 4. 2018

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Zápis do MŠ

Provoz MŠ

15. 9. 2017

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Dokumenty

Školní řád MŠ

15. 9. 2017

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Dokumenty

Doplňující bloky ŠVP - Tradice v MŠ

15. 9. 2017

 
Celý příspěvek

Doplňující bloky ŠVP - pohybová prevence

15. 9. 2017

 
Celý příspěvek

Doplňující bloky ŠVP

15. 9. 2017

 
Celý příspěvek

Doplňující bloky ŠVP - Logopedická prevence

15. 9. 2017

 
Celý příspěvek