Jdi na obsah Jdi na menu

Flétny

3. 10. 2014

Píšťalky

 

 

CÍL:

Cílem při výuce hry na zobcovou flétnu je vzbuzení zájmu o novou činnost a hru na hudební nástroj. Též položení dobrých základů a správných herních návyků. Je dobré vést děti k poznání, že k dosažení určité dovednosti je třeba píle a pracovitost, potom se dostaví pocit spokojenosti a úspěchu.

 

 

 CHARAKTERISTIKA:

Zobcová flétna je pro děti věku 5-6 let jedním z nejsnáze zvládnutelných nástrojů. Hra je velkým přínosem i ze zdravotního hlediska. Hluboké brániční dýchání, jež je součástí každé lekce, je prevencí pro děti jak zdravé, tak i s dechovými potížemi. Je to nejvhodnější pomocník při léčbě onemocnění dýchacích cest, včetně astmatu. Děti se seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjejí a upevňují si na konkrétních případech rytmické a  intonační  cítění a tím získávají základy pro další hudební vývoj. Základním principem je hra bez not a učení nápodobou. Při hraní známých písní je učení zábavné a snazší. Děti se v písni nebo v říkadle dobře orientují – poznávají melodie, rytmus a přednes (rychle, pomalu). Ke hře nápodobou přistupuje i hra podle barevných not, děti se učí číst symboly, rozumět jim.

 

 

FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:

Lekce jsou dlouhé 15-30 minut. Každá lekce začíná rozdýcháváním, rytmickým cvičením, cvičením jemné motoriky, zpíváním.

První fáze u začátečníků je seznámení s nástrojem, péče o nástroj, nácvik správného břišního dýchání – „balónek do bříška“ atd., rytmizace říkadel, hudební hrátky s říkadly a jednoduchými písněmi, nácvik správného postoje, správného držení nástroje, správného výdechu s měkkým nasazením na slabiku tááááá, ovládání pohybů prstů na různých hříčkách. Potrvá dva až tři měsíce – přibližně do konce listopadu až do vánoc. Teprve, až DOBŘE zvládnou základní návyky, přistoupíme k fázi 2.

Druhá fáze je vytvořit správně jeden až dva tóny spolu s výše uvedenými základními pravidly a hra jednoduchých říkadel. Hrát budeme nápodobou s učitelkou a také podle barevných not. Každému tónu přiřazujeme jednu barvu a název začínající na označení tónu

(A – Amálka, H – hastrmánek…).

Třetí fáze je postupně přidávat další tóny levou, pak i pravou rukou a současně učit děti postupně různým muzikálním dovednostem, jako hra staccato, vázaně, synkopy, hra ve dvojici, v menší skupině, udržení určitého rytmu, učit se číst noty, hrát podle not i podle sluchu, jednoduché melodie i zpaměti atd… Hrajeme převážně individuálně, ve dvojicích, výjimečně ve skupině. Podle předpokladů dítěte a podle jejich píle si osvojí hru s individuálním počtem tónů. Děti vystupují i na veřejnosti. Děti, které budou hrát druhým rokem, budou od začátku hrát v této třetí fázi.