Jdi na obsah Jdi na menu

Jak sponzorovat

Jako projev poděkování za naši dobrou péči o děti nám rodiče poskytují nejrůznější sponzorské dary, kterých si velmi vážíme a děkujeme!

Sponzorsky lze přispívat:
  • nákup hraček, učebních pomůcek, knih
  • potřeby s logem firmy: trička, reflexní pásky pro děti
  • doplňování výtvarného materiálu, kancelářské potřeby
  • vybavení zahrady MŠ – koloběžky, odrážedla, kola (možné logo firmy)
  • vybavení přístroji – notebook, interaktivní tabule, televize
  • peněžité dary
 
Je možné sponzorovat přímo MŠ?
Z hlediska možného odpočtu poskytnutého daru od základu daně je možné sponzorovat MŠ. Je dobré vědět, že MŠ použije případný finanční sponzorský dar na zajištění základní činnosti školky (například nákup vybavení tříd či zahrady, hraček, atd.). Dar nebude použit na osobní náklady (mzdy, odměny, apod.).

Jaké jsou podmínky pro sponzoring?
Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanoví jiné podmínky pro fyzické osoby a jiné pro osoby právnické (s.r.o., a.s., apod.)
Fyzické osoby
- hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
- maximálně 10% ze základu daně
Právnické osoby
- hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
- maximálně 5% ze základu daně
- odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

Uplatní daňový odpočet i zaměstnanec?
Ano, uplatní. Zaměstnanec předloží vždy v lednu svému zaměstnavateli doklady o poskytnutých darech v předchozím roce a zaměstnavatel mu v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmu vrátí příslušný přeplatek na dani zpravidla s únorovou nebo březnovou mzdou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.

Mohu ovlivnit účel použití daru?
Ano, jako doklad o poskytnutí daru uzavřete s MŠ jednoduchou darovací smlouvu a v té je možno ujednat i konkrétní účel použití daru, který je pak pro obdarovaného závazný.

Mohu poskytnout věcný dar?
Ano, je však předem třeba se dohodnout o konkrétním předmětu daru. MŠ může přijmout věcný dar s předchozím souhlasem zřizovatele.
 Z tohoto pohledu je praktičtější poskytnout dar finanční a domluvit se na pořízení příslušných věcí případně ponechat výběr na personálu MŠ.
 
Naši sponzoři ve školním roce 2014-2015:
Rodiče dětí – finanční dary
Zdeněk Souček – tvorba webových stránek