Jdi na obsah Jdi na menu

Něco málo o nás

O nás

Milí rodiče, milé děti,

Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy. Vstup dítěte do mateřské školy je velkým mezníkem v jeho životě a klade na něj a jeho rodiče nové náročné požadavky. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání. Pro vaše dítě začíná úsek života v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova. Děti se zde učí v novém prostředí mezi novými kamarády spolu komunikovat, naslouchat a vnímat podněty a přání druhých, projevovat vlastní názor, svoje pocity a přání. V naší mateřské škole usilujeme, aby čas, který zde dítě prožije, byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání. Chceme zde vytvářet pohodu a pěkné vztahy, pro děti pocit bezpečí a jistoty. Dalším našim důležitým cílem je, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, aby rozuměly životnímu prostředí a snažily se dělat něco aktivně pro záchranu přírody.Cíle naší mateřské školy vycházejí jednak z podmínek tak, jak to odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí, jejich rodičů a z Rámcového vzdělávacího programu.