Jdi na obsah Jdi na menu

Rozhodnutí o přijetí dětí

Mateřská škola Rudíkov, příspěvková organizace

675 05 Rudíkov 167, ms.rudikov@seznam.cz, tel:  561 039 037

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

ČJ.   16/  2018

Mateřská škola Rudíkov, příspěvková organizace, jako správní orgán v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018,  rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst.2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) takto:

Registrační číslo:                     Dítě je:                              

0118                                 přijato                                 1418            přijato                 

0218                                  přijato                                 1518            přijato                 

0318                                    přijato                               

0418                                 přijato                                 

0518                                   přijato                               

0618                                 přijato                                 

0718                                 přijato                                 

0818                                   přijato                                

0918                                  přijato                               

1018                                   přijato                                   

1118                                   přijato                                   

1218                                    přijato                                    

1318                                    přijato                                    

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 29.5.2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 30.5.2018 na webových stránkách školy www. msrudikov.cz  Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

                                                                           Bc. Jaroslava Kafková

statut. zástupce MŠ Rudíkov, přísp. org.