Duhový svět dětí

O čem si povídáme

11.1. - 22.1.2021

Sněhová královna

<img alt="Image result for SNĚHOVÁ KRÁLOVNA" "="" data-cke-saved-src="https://www.zenysro.cz/images/tinymce-images/images/c8bln3jrxycufovq2mh59d7dkbijoyui.jpg" src="https://www.zenysro.cz/images/tinymce-images/images/c8bln3jrxycufovq2mh59d7dkbijoyui.jpg" style="height: 133px; width: 200px;">

Motivace pohádkou  "O Sněhové královně"

- vytvoření povědomí o přírodních proměnách

- řešit problémy, na které dítě stačí

- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách

- domlouvá se, spolupracuje

- sleduje a vypráví příběh, popř. dramatizuje

- zapamatovat si říkanku, básničku

 

4.1. - 8.1.2021

Chytrá liška

Audio pohádka O koblížkovi - YouTube

Motivace pohádkou "O koblížkovi"

- spoluvytváříme pravidla společenského soužití

- vytváříme pozitivní vztah k prostředí

- soustředí se na činnost, záměrně si zapamatuje

- domlouvá se

- vyprávíme pohádku podle obrázků, dramatizujeme

- děti se učí přijímat drobný neúspěch

 

7.12. - 18.12.2020

Vánoce

RAUTIS Vánoční stromeček | MALL.CZ

Motivace příběhem z dětské bible

- vytvořit základy pozitivních vztahů ke kultuře

- posilovat prosociální chování ve vztahu k herní skupině

- rozvoj úcty k životu

- prožívat, co cítí (radost, těšení se, náklonnost, soucit...)

- nabídnout pomoc

 

23.11. - 4.12.2020

Čerti

Pohlednice Čert a Káča - Pohlednice TaP ✍

Motivace pohádkou "Čert a káča"

- zvládnout zakladní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své pocity

- zvládat nižší překážky a různé druhy lezení

- rozlišit a napodobit rytmus

 

2.11. - 13.11.2020

Tři prasátka

Motivace pohádkou "Tři prasátka"

- pozorovat charakteristické znaky podzimu

- slovy vyjadřovat počasí

- posilovat prosociální chování

- vyjadřovat se výtvarnými prostředky

- reagovat a světelné a akustické signály

 

12.10. - 23.10.2020

Barvy

O červené Karkulce trochu jinak - s výchovným humorem | i60.cz

Motivace pohádkou "O Červené Karkulce"

- určovat základní barvy,tvořit skupiny

- rozvíjet oblast hrubé motoriky

- rozvíjet vztah k druhým lidem

- dodržovat pochopená pravidla

- samostatně jíst,nalít si nápoj

 

29.9. - 9.10.2020

POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ - YouTube

Motivace pohádkou " O veliké řepě"

-  vědomě využívat všechny smysly, rozlišovat chutě a vůně

- znát výrazy běžně používané v prostředí dítěte

- přijímat pokyny

- reagovat přiměřeně dané situaci - umět se podřídit, odmítat agresi

- umět pozdravit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

 

14.9. - 25.9.2020

Povídání o pejskovi a kočičce/O pyšné noční košilce – Wikizdroje

O pyšné noční košilce

Hlavním záměrem je rozvíjet kamarádské vztahy, hezké vztahy i ke všem věcem kolem sebe, společenské chování.

- dále rozvíjet komunikaci mezi dětmi - umět říci, když se něco nelíbí, používat slůvka prosím, děkuji, promiň,

- empaticky se chovat, pomáhat

-  procvičovat znalost geometrických tvarů a rozlišení barev

- rozvíjet tvořivost, zdobit košilku dle své fantazie

- rozvíjet prostorové viděné - pši stavbě z kostek

- rozvíjet hrubou i jemnoou motoriku - přirozené cvik,  poskoky, uvolňování ramenního kloubu i zápěstí - klubíčk\, ovál\, stříhání a lepení

- rozvíjet logické myšlení - přiřazováním chybějících částí těla zvířátek.

-  rozvíjet smyslové vnímání - zrak a čich.

 

1.9. - 11.9.2020

Motivace pohádkou "Jak pejsek s kočičkou vařili dort"

Pin on Písničky a pohádky

- adaptovat se na život v MŠ
-přirozeně a bez zábran komunikovat
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků
- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
- pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat běžné denní úkony

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4