Duhový svět dětí

O čem si povídáme

10. 1. - 21. 1. 2022

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, divadlo.......

- uplatňovat svoje individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešit konflikt dohodou

- slwdovat a vyprávět příběh, pohádku

 

3.1. - 7.1.2022

TŘI KRÁLOVÉ

- uvědomovat si, že všichni lidé respektují pravidla chování

- umět se dohodnout s ostatními

- souvisle vyprávět zážitky z vánočních svátků

- zapamatovat si krátký text

 

6.12.  - 22.12.2021

VÁNOCE

- motivace příběhem z dětské bible

- souvisle se vyjadřovat a sdělovat své prožitky

- být tolerantní k ostatním

- nabídnout pomoc kamarádovi

- rozvíjet úctu k životu

- užít si vánoční atmosféru

 

29. 11. - 3. 12. 2021

ČERTI - ČERTÍ ŠKOLKA

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností. 

- zachytit a vyjádřit své prožitky

- uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině

- zvládat překážky

- orientovat se v prostoru 

 

22.11. - 26.11.2021

STRAŠIDLO

- učit děti nemít strach a věřit si

- rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost 

- nebát se komunikovat s dětmi i dospělými

- rozlišovat a pojmenovávat geometrické tvary - kruh, čtverec, trojúhelník

 

15. 11. - 19.11.2021

NOČNÍ KOŠILKA

- uvědomit si vlastní tělo

- řídit svoje chovíní

- umět se vyjadřovat a sdělovat své pocity řečovými prostředky

- umět rozpoznat svoje slabé stránky

 

1. 11. - 12. 11. 2021

DĚDEČEK

- všímat si, co se kolem děje

- nebát se chybovat

- projevovat ohleduplnost k druhým

- rozlišovat ovoce a zeleninu

- učit se mačkat a trhat papír

- uvolňovat si ruku při grafomotorických cvicích

- chodit vzpřímeně s předmětem na hlavě

- soustředit se na pohádku O jablíčkové posteli, O červené řepě

- modelovat jablíčka

 

25.10. - 26.10.2021

SOKOLÍK

-nemocnost dětí - pohybové hry

 

11.10. - 20.10.2021

TŘI PRASÁTKA

- pojmenovávat hlavní znaky podzimu - padá listí, trháme ovoce, sbíráme brambory, pouštíme draka,....

- slovy vyjadřovat počasí -  fouká vítr, prší, je mlha...

- co dělají zvířátka

- rozvíjet zručnost a tvořivost, tvořit z přírodních materiálů

- podle obrázků vyprávět pohádku

- vyrábíme domečky z papíru - seskupujeme proužky papíru jako cihly

                                                 -malé útržky kartonujako slámu

                                                 -zbytky pastelek jako dřevo

- pokoušíme se obkreslit střechu k domečku

 - stavíme puzzle k pohádce

- skládáme obrázky jak jdou za sebou, vyprávíme pohádku

 

4. 10. - 8. 10. 

ČERVENÁ KARKULKA

- pohádka O Červené karkulce - vyprávíme, popisujeme obrázky, hledáme poučení, rozlišujeme dobro a zlo

- učíme se písničku Karkulka s pohybe, měníme hlas

- pokoušíme se počítat do deseti - při skládání puzzlí

- překonáváme překážky - kladinky, masážní koberečky

- učíme se manipulovat s lepidlem - nalepování puntíků na čelenky

- roeznáváme nahoře dole uprostřed, tenký tlustý / štětec /

- učíme se domlouvat s kamarádem - při určování počasí

- učíme se požádat o pomoc - při oblékání malovací košilky / suchý zip na zádech

 

27.9. - 30.9.

Sokolík

přirozená cvičení: chůze, běh, skok, plazení, lezení

- obratnost: chůze po zvýšené ploše, převaly, vylézání a slézání, změny poloh, strachový tunel

- dovednosti s míčem: hod na cíl, hod do výšky, manipulace s míčem, vedení míče obouruč, kop na branku

- rozvíjení poznání: podzim, zima, jaro, léto, vitamíny pro zdraví

 

20. 9. - 24. 9. 

Panenka

- upevňujeme kamarádské vztahy

- vytváříme pravidla při uklízení hraček a svých věcí na místo, kam patří

- opakujeme pohádku O panence, která tence plakala - ověřována paměť

- správná manipulace s nůžkami, s lepidlem

- skládáme z papíru - pejsek nebo kočička

- navlékáme korálky

- grafomotorické listy - zdobíme šaty pro panenku podle instrukce uč.

 

13.9. - 17.9.

motivace pohádkou O panence, která tence plakala

- učíme děti udržovat pořádek v hračkách i osobních věcech

- uvědomujeme si svoje tělo

- známé situace děti řeší samostatně

- spoluvytváříme pravidla

- rozumí slyšenému

- umí poprosit, požádat děti i dospělé

- děti se učí říct, co se jim nelíbí

6. 9. - 10. 9. 

Kamarádi

- opakování pravidel kamarádství

- opakování pravidel

- ke vztahu k hračkám

- určování dne, počasí

- počítání do tří

-  hra na jména, na značky

- orientace v prostoru při chůzi, běhu

- seznámení písničky    "Seděla beruška na lístečku" s pohybem

- trhání papíru na malé kousky, nalepování do tvaru značky

- manipulace s nůžkami  - stříhání srdíčka

- kouzelná slovíčka

- seznámení s malou tělocvičnou

1.9.  -  3.9.

motivace pohádkou Jak pejsek s kočičkou vařili dort
-  přivítání
-  seznámení dětí s prostředím třídy
- vytvoření pravidel pro hru, svačinku, pobyt v umývárně
-  vytvoření pravidel ve vztahu ke kamarádům
- dramatizací pohádky si osvojit  jmena dětí  ve třídě

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4