Duhový svět dětí

O čem si povídáme

14.9.2020 - 25.9.2020

Motivace pohádkou  "O pyšné noční koši

2.9. - 11.9.2020

Podporoujeme sbližování dětí, vznik dětských přátelství, vzájemně si pomáháme

- učíme se pomáhat slabším

- učíme se komunikovat s dětmi a dospělými

- procvičujeme jména všech kamarádů

- osvojujeme si poznatky o těle

- děti  si uvědomují svá práva a práva druhých

 

 


Motivace pohádkou "Jak pejsek s kočičkou vařili dort"


- adaptovat se na život v MŠ
-přirozeně a bez zábran komunikovat
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků
- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
- pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat běžné denní úkony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2021 - 20.3.2021

Pejsek a kočička

Motivace pohádkou  "Jak pejsek s kočičkou myli podlahu"

-posilovat přirozené poznávací city (zájem, zvídavost...)

- být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní

- dětským způsobem rozpoznat nevhodné chování

- vnímat, že svět má svůj řád

- orientovat se v rovině a čase

-být citlivý k přírodě  

 

3.2.2021 - 14.2.2021

Karneval

Výsledek obrázku pro karneval

- tleskání, podupy a kroky v udávaném tempu

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

- dokáže se vyjadřovat, sdělovat svoje prožitky

- váží si práce druhých

- provádět pohyb podle vzoru

- orientovat se v řadě

 

21.1.2021 - 30.1.2021

Veverka Zrzečka

Výsledek obrázku pro veverka zrzečka

Motivace pohádkou  "O veverce Zrzečce"

- poznávat známá zvířata na obrázcích

- rozvíjet paměť a pozornost

- starat se o živou i neživou přírodu

 

6.1.2021 - 18.1.2021

Sněhová královna

<img alt="Image result for SNĚHOVÁ KRÁLOVNA" "="" data-cke-saved-src="https://www.zenysro.cz/images/tinymce-images/images/c8bln3jrxycufovq2mh59d7dkbijoyui.jpg" src="https://www.zenysro.cz/images/tinymce-images/images/c8bln3jrxycufovq2mh59d7dkbijoyui.jpg" style="height: 133px; width: 200px;">

Motivace pohádkou  "O Sněhové královně"

- vytvoření povědomí o přírodních proměnách

- řešit problémy, na které dítě stačí

- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách

- domlouvá se, spolupracuje

- sleduje a vypráví příběh, popř. dramatizuje

- zapamatovat si říkanku, básničku

 

9.12.2020 - 20.12.2020

Vánoce

Motivace příběhem z dětské bible

- vytvořit základy pozitivních vztahů ke kultuře

- posilovat prosociální chování ve vztahu k herní skupině

- rozvoj úcty k životu

- prožívat, co cítí (radost, těšení se, náklonnost, soucit...)

- nabídnout pomoc

 

11.11.2020 - 25.11.2020

O pyšné noční košilce

Hlavním záměrem je rozvíjet kamarádské vztahy, hezké vztahy i ke všem věcem kolem sebe, společenské chování.

- dále rozvíjet komunikaci mezi dětmi - umět říci, když se něco nelíbí, používat slůvka prosím, děkuji, promiň,

- empaticky se chovat, pomáhat

-  procvičovat znalost geometrických tvarů a rozlišení barev

- rozvíjet tvořivost, zdobit košilku dle své fantazie

- rozvíjet prostorové viděné - pši stavbě z kostek

- rozvíjet hrubou i jemnoou motoriku - přirozené cvik,  poskoky, uvolňování ramenního kloubu i zápěstí - klubíčk\, ovál\, stříhání a lepení

- rozvíjet logické myšlení - přiřazováním chybějících částí těla zvířátek.

-  rozvíjet smyslové vnímání - zrak a čich.

 

 

1.11. - 8.11.2020

 

Tři prasátka

Motivace pohádkou "Tři prasátka"

- pozorovat charakteristické znaky podzimu

- slovy vyjadřovat počasí

- posilovat prosociální chování

- vyjadřovat se výtvarnými prostředky

- reagovat a světelné a akustické signály

 

30.9. - 11.10.2020

 

Motivace pohádkou " O veliké řepě"

-  vědomě využívat všechny smysly, rozlišovat chutě a vůně

- znát výrazy běžně používané v prostředí dítěte

- přijímat pokyny

- reagovat přiměřeně dané situaci - umět se podřídit, odmítat agresi

- umět pozdravit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4