Duhový svět dětí

O čem si povídáme

Zima, zima, zimička

13.5.-24.5. HMYZ

Budeme si povídat o přírodě a říši hmyzu. Proč je hmyz užitečný i nebezpečný. Jaké známe druhy hmyzu. Přečteme

a vyhledáme si zajímavosti ze života hmyzu a okolní přírodě. Budeme vyhledávat a třídit obrázky čtyř ročních odobí.

Vyrobíme si rozkvetlý strom  V grafomotorice si obkreslíme motýla, vyjmenujeme hmyz na obrázku a vyškrtneme

co do hmyzu nepatří. Přečteme si v rámci vztahů a slušného chování příběh ,LAKOMEČEK". LOGO :R, Ř.

 

 

15.4.-26.4. KOČKA

Budeme si povídat o jarní přírodě , zvířatech na jaře, jejich užitku, rozdělíme na domácí a volně žijící.Řekneme si tradice, zvyky a pranostiky u nás i v jiných zemích na Velikonoce. Povíme si,  jaké zvyky dodržujeme v našich rodinách.

Budeme si vytvářet zápich ze skořápky jako hnízdečko, ozdobíme krupicí vajíčka, vyrobíme z papíru a přírodnin

zajíčka,výtvarnou technikou - rozškrabávání barvy namalujrme kočku. Budeme nacvičovat na besídku pohádku.

 

 

 

 

 

1. 4. - 12. 4. VLAK

* budeme si povídat o dopravních prostředcích

*pojedeme vlakem do knihovny ve Velkém Meziříčí

*budeme si povídat o bezpečnosti, jak se chovat při různych dopravních situcích

*budeme poznávat dopravní značky

*budeme pracovat v centrech na téma Vlak

 

 

18. 2.- 29. 2. -AKTOVKA

Budeme si povídat o škole, navštívíme školu, zaměříme se na dovednosti potřebné k přechodu do školy.

Děti se budou učit porovnávat a uspořádat soubory , orientovat se v číselné řadě , vyjmenovat ji, rozpoznat geometrické

tvary, vyprávět krátký příběh, tvořit a hledat různá řešení .

Budeme pracovat s hlínou a semínky.Děti se budou učit postarat se dlouhodobě o rostlinky. Co potřebují k životu?

Budeme si vyprávět o symbolech  jara, přírodě kolem nás,

Děti si budou hrát na školu - střídat se v roli žáka , učitele.

Vyrobíme si písmena která máme na začátku svého jména, ovečku -obmotáme tělo vlnou, seznámíme se s novou hrou-

Na zvuky.

 

V pondělí 18. 2.  je focení

PH: Holka modrooká, Na jména, Kalamajka.

 

 

 

25. 2. - 15. 3. Jaro s hastrmánkem

*povídáme si o znacích jara

*povídáme si o jarních kytičkách

*vyprávíme si hudební pohádku O budce

*rozlišujeme barvy

*vytleskáváme jména květin

*hrajeme si hru Uvíjíme věneček

*vyrábíme sluníčka a kytky pro hastrmánka

*procvičujeme prostorovou orientaci

*pracujeme v centrech

 

11. 2.-22. 2.- JAK TO BYLO POHÁDKO,?

Budeme rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti. spoluvytvářet pravidla společenského soužití, schopnost

sebeovládání.

MATÍK: porovnáváme velikosti,  množství, rozlišujeme vpravo - vlevo, uspořádáme předměty podle stanoveného pravidla, hledáme cesty v labyrintech.

LOGO:  Ď  Ť  Ň :  Děda dělá dětem lodě, Deštové kapičky dostaly nožičky, Máme doma budíka.

Pracujeme v centrech - učíme se dokončit úkol, pracovat podle pokynů, hodnotit druhé i sebe .Pokusíme se dramatizovat známé pohádky, vymýšlet různé příběhy a dokončit děj.

 

 

28. 1. - 8. 2. MASOPUST, KARNEVAL

- povídáme si o tom, co je karneval, co je masopust

- učíme se básničku Máme v školce karneval, Koblihové dostihy

- hrou si určujeme hlásky na čatátku slova

- popisujeme si obrázky

- rozlišujeme geometrické tvary

- vyrábíme si čepičky

- hrajeme si na karneval 

- pracujeme v centrech

14. 1.- 25. 1. Zima zima zimička                                                                   

Budeme si povídat o zimě , co dělají zvířatka v zimě , co děti ,jejích radostech i nástrahách . V ateliéru si děti vyrobí

sněhuláčky se šálou - zopakujeme stříhání po čáře , práce s různým materiálem. V grafomotorice budeme vyhledávat

páry rukavic. V dílničkách si děti vyrobí zimní stromeček. V  divadle se děti pokusí o dramatizaci pohádky  

O SNĚHURCE. V  manipulaci  děti mozaikou sestaví vločku .V grafomotorice budeme obsypávat  krupicí sněhuláka

a doplnovat detaily.

 

3.1.-11.1Snehulák

povídáme si o zimě, o znacích zimy

podle obrázků rozlišujeme sporty - letní, zimní

spolupracujeme ve dvojicích

čteme si pohádku Krtek a snehulák - rozbor obsahu

učíme se písničku Sněhulák, básničku Veselé vločky

vzbíráme tvary podle daného počtu / matík/

k hláskám vyhledáváme slova /začáteční písmeno /

pracujeme v centrech

 

10. 12. -  21.12. ROLNIČKA

Zpříjemníme si čekání na Vánoce, posílíme rodinné vztahy, pohodu, ujasníme si pojem obdarování.

Děti vyzdobí třídu, vyrobí z papíru a sušených jablíček ozdoby na vánoční stromeček.

Pokusí se uplést vánočku z modelíny, vyrobí vánoční přáníčka a andělíčky.

Procvičíme známé koledy, vánoční písně a básně. Děti získají povědomí o starých zvycích, tradicich a pranostikách.

Dozvíme se o narození JEŽÍŠKA. 

 

26. 11. - 7. 12. ČERTÍ ŠKOLKA

Povídáme si o dobru a zlu, čeho se nemusíme bát a na co si dávat pozor, proč a čeho se bojíme

Hrajeme si  na čertíky

Překonáváme překážkovou dráhu

Posloucháme příběh o krtkovi a čertíkovi - jak se čertík bál a byl smutný

Pracujeme v centrech,

Vyrábíme čertíky, řetězy

Výrobky si zdobime prostředí třídy

 

12.11.-23.11. 2018

Budeme si povídat o  zdraví ,poznávat tělo ,části těla ,zdravé životní návyky ochraně zdraví.

Budeme třídit zdravé a nezdravé potraviny do nákup. košíku. Nakreslíme si autoportrét, vytvoříme z ovoce i zeleniny lodičku , která rozváží vitamíny. Seznámím děti s povídkou NEMOC -rozbor a rozhovor o textu. Z pet víček vytvoří obrys  postavy na koberci a pojmenují části těla.,

 

 

31.10.-9.11.2018

Téma - vylévám tmu ze džbánu

povídáme si o 100letém výročí založení republiky

povídáme si o počasí, třídíme a jmenujeme podle obrázků

povídáme si co děláme ve dne, co v noci

zkoušíme si chodit se zavázanyma očima každý sám - hra cesta lesem, s pomocí kamarádů při překonávání překážkové dráhy

učíme se prostorové orientaci - vpravo, vlevo, nahoře, dole, vedle, pod, před.........

pracujeme v centrech

 

 

15.10. - 26.10. - Téma les

Povídáme si o životě zvířat, stromech a ročním období.

Děti se učí charakteristické znaky ročního období, názv sromů a volně žijících zvířat.

Seznamují se s tím, jak chránit přírodu, jak se zvířátka připravují na zimu.

Děti se pokusí přiazovat stromy, listy, plody

Dramatizovat pohádku Myška a makovice

Báseň Podzimní taneček, píseň Slunce, Světlušky.

Prcujeme v centrech a upevňujeme pravidla.

 

1. 10. - 12. 10. 

Upevńujeme pravidla, opakujeme pravidla, vytváříme další pravidla

Čteme si pohádku O jablíčkové posteli, O Martínkovi a červené jablůňce

Rozlišujeme ovoce a zeleninu, ochutnáváme

Rozlisujeme barvy

Opakujeme dramatizaci pohádky O budce

Pracujeme v centrech

 

3.9. - 14.9. 2018

Povídáme si o kamarádství, o slušném chování, vytváříme si pravidla společného soužití, učíme se, jak řešit problémy.

Čteme si pohádku o krtečkovi, jak se potkal se zvířátky a jak se s nimi skamarádil, přesto, že se jich nejdříve bál. 

Povídáme si, co pro nás znamená dům, proč je důležitý.

Vyprávíme a dramatizujeme pohádku " O BUDCE".

Pracujeme v centrech.

Přidáno 6. 8. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4