Duhový svět dětí

O čem si povídáme

SNĚHULÁCI DAJÍ PRÁCI  -4.1.-15.1. 2021

Hlavním cílem je, mít povědomí o tom , že svět přírody a lidí je různorodý a pestrý. Zopakujeme si hlavní charakteristiku zimy, vlivy počasí na přírodu kolem nás, Děti si osvojí poznatky o těle, ochraně zdraví v zimě. Zaměříme se na činnosti  se sněhem a  ledem pokusíme se obarvit eko barvou naše sněhuláky. Rozvoj jazyka: děti se seznámí s novou moderní pohádkou O SNĚHOVÉ VLOČCE a pokusí se ji převyprávět. Vyprávění na pokračování, rozbor pohádky. Grafomotorika: děti procvičí svislé a vodorovné čáry na sněhulácích. PH: Kuli kuli kulilá, Potkal mrazík metelici.             Knihy a písmena: děti si vyberou dvě slova, vyrytmizují a vyhledají písmena. Dílna:  děti nakreslí bílou pastelkou vločku a nalepí různým materiálem - fazole, vločky, rýže. v centru  Sněhuláci budou děti společně stavět sněhuláka z pet víček. Děti budou společně vymýšlet příběh se zimní tematikou. Zopakujeme si geometrické tvary, p-l orientaci, zahrajeme si Kimovu hru- Co ubylo? Co se změnilo? 

 

 

 

ROLNIČKA  7.12 - 18.12.2020

Hlavním cílem je, aby se děti seznámily s Vánočními tradicemi, koledy, zvyky a samotnou atmosférou Vánoc. Budeme si povídat jak to chodí u nás a jak jinde ve světe. Řekneme si jak to bylo s malým Ježíškem za pomocí biblického příběhu.

Ateliér: Děti si vyrobí přáníčka a naučí se stříhat po čáře, lepení různých materiálů (tapeta, provázek aj.)

Drobná manipulace: Děti budou navlékat vlnu na rybičky, kde se musí soustředit na vlnu, aby byla napnutá a prošla všemi skulinkami.

Grafomotorika: Děti budou zdobit zimní rukavici za pomocí šnečích ulit a křívých čar.

Dílna: Děti budou vyrábět svícen naučí se stříhání podle vzoru, uvázání provázku na mašličku.

Domácnost: Děti budou vyrábět vánoční ozdoby za pomoci samotvrdnoucí hmoty. Naučí se používat váleček, aby hmota byla rovnoměrná.

Logochvilka: Procvičíme C, S - kde na písmenka děláme pusou úsměv + dechová cvičení

Pohybovka: Letí Ježíšek, Stříbrná hvězdička

 

ČERTÍ ŠKOLKA-23.11.-5.12. 2020

Hlavním cílem je , aby děti pochopily, že vše je jen jako a nebály se. Budeme si povídat, co je dobré a co ne, hrát hry s motivací čertíků, dělat samou legraci, vyprávět si co zažijeme na ČERTÍ ŠKOLCE a při nadělování dárků od Mikuláše.

Knihy a písmena: Děti budou vyhledávat a lepit písmena na pytel od čertíka, zaváží uzel, nebo mašličku. Ateliér:

Děti si vyrobí čerta z roličky a naučí se omotávat vlnou tělo, přesnému stříhání po čáře, čistému lepení..Drobná manipulace: Děti budou navlékat ocas čerta z různého materiálu- dřevo -kov- umnělá hmota -sklo-textil.

Grafomotorika: Děti budou přidělávat chlupy na čerta do klubíčka.  Naučíme se ČERTÍ TANEC , PH ČÁRY MÁRY SKOČ DO JÁMY. Logo chvilka: Procvičíme motoriku rtů- jak dělá čert, má na tváři boule, jazykolamy, logobásničky.

 

Téma Zvířata na podzim -16.11.-20.11. 2020
 
Hlavním záměrem je seznámit děti se životem zvířat na podzim. Vědět, že pomoc přichází od lidí, kteří se o zvířata v lese starají  I my můžeme  v lese nakrmit zvířátka - krmení  zvířátek s MŠ v prosinci. 
Děti se naučí, kdo v lese a na poli žije. Zvířata pojmenují, dozví se čím se živí, kde bydlí. Centra aktivit-Knihy a písmena:
Děti budou přiřazovat potravu a stopy ke zvířátkům. Kostky: Děti vystaví les a vytřídí volně žijící zvířata. Pokusy: Děti se pokusí vyrobit ze šišky sovu sněžnou. Ateliér: Děti si nalepí natrhaný papír do lišky a dotvoří detaily. Grafomotorika: Děti si vyberou ze dvou úkolů a najdou v labyrintu cest tu pravou ke zvířátkům Dramatika: Děti se pokusí dramatizovat pohádku Liška a vrána-. rozbor pohádky.. Budeme poznávat hlasy ptáků a zvířat na CD, napodobovat pohyby a hlasy volně žijících zvířat.

 

Téma LES- 2,11..-13.11. 2020

Hlavním záměrem  je seznámit děti s prostředím lesa, stromy , keři ,zvířaty, ptáky a rostlinami .Vědět  jak se máme chovat v lese, co je v lese nebezpečné a čím je pro nás les užitečný a významný.
Budeme rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti při vyprávění známých pohádek. Seznámíme se s novou pohádkou -Liška a vrána. Centra aktivit: Pokusy a objevy: Děti budou pozorovat zbarvení listů a žilkování na listech.
Ateliér: Děti namalují barvou kmen stromu a dolepí listy podle druhu. Grafomotorika: Děti obtáhnou jednotahovku vlaštovku třikrát a vybarví. Pohyb: Děti se naučí novou PH- Na les a zvuky. Knihy a písmena: Děti  zakroužkují  stejná písmena ve slově a na ploše. Dílna: Děti navléknou  z jeřabin a kousků brambor pro maminku náramek. V centru LES budou děti přiřazovat k obrázkům stromů a keřů - větve, listy a plody..Naučí se novou píseń - Metla liška pokojíček a vyrobí si  z  PET lahve rytmický nástroj.

 

PODZIM 12. - 23. 10. 2020

Děti se seznámí s druhy ovoce a zeleniny , budou ji třídit, poznávat podle tvaru, vůně, chuti ,hmatem.Děti se budou pokoušet o dramatizaci pohádky O VELIKÉ ŘEPĚ.Vymodelují si ovoce nebo zeleninu. Budou rozpoznévat čísla 

od 1-6. Vyzkouší si práci s vodovými barvami.

Děti budou poznávat, pozorovat a pojmenovávat znaky podzimu. Budeme pozorovat měnící se přírodu a hmyz. 

SLUNCE 29.9 - 9.10 2020

Hlavnim záměrem je rozvíjet pozitivní city dítětě ve vztahu k sobě, získávat sebedůvěru, sebevědomí  a relativní citovou samostatnost. Uvědomit si sounáležitost s kamarády ve třídě. Učit se pracovat ve skupině, zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné  motoriky .Ovládat svoji řeč a hovořit ve vhodně formulovaných větách. Nebát se vystoupit před kolektivem.

Děti budou třídit obrázky do ročních období, seznámí se s výtvarnou technikou tupování, sestaví si draka z různého materiálu a navléknou ocas draka, zopakují si geometrické tvary a prostorovou  orientaci, určí pravou a levou stranu. Vyhledají a zakreslí správnou šńůru draka,

 

JABLÍČKO 14.9.- 25.9. 2020

Hlavním záměrem je seznámit děti s hlavními znaky ročního období, pojmenovat stromy, znát názvy ovoce a zeleniny.

Rozvíjet komunikativní dovednosti,  svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat , řídit, vyhodnocovat. I nadále

se seznamovat s pravidly ve třídě, při pobytu venku i samostatné práci v centrech. Záměrně si zapamatovat text.

 

Přidáno 6. 8. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4