Duhový svět dětí

O čem si povídáme

AKTOVKA: 13.6.-24.6. 2022

Hlavním zámerem bude zopakovat potřebné znalosti pro vstup do ZŠ. Vúterý 14.6. pojedeme na školní výlet- hrad ROŠTEJN. Půjdeme na prohlídku hradu, uvidíme divadelní představení a navštívíme dílničky v předhradí .21.6. - ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY  , pasování 

na školáky, soutěže s rodiči, zábava a občerstvení. Ještě malé překvapení.

23.6.- MALÁ MATURITA- hravou formou prověříme znalosti a dovednosti potřebné pro vstup do ZŠ.

POHYB : budeme nacvičovat TH MIČ.

KNIHY A  PÍSMENA : děti spojí číslice se správným počtem jahůdek na zmrzlině. Odpoví na otázku, jakou zmrzlinu mají nejraději.

ATELIÉR: děti budou kreslit svoji postavu tužkou.

GRAFOMOTORIKA : spojování teček do souvislé čáry- aktovka , děti vystřihnou do aktovky věci ,které potřebují do školy.

DÍLNA : děti budou zatloukat hřebíky do dřeva.

DRAMATIKA - ve středu bude PYŽAMOVÝ DEN. Děti předvedou můdní přehlídku se školními batohy. Někdo z dětí bude moderátor.

Děti dostanou za MALOU MATURITU  pochvalné listy a odměnu. Berušky a Včeličky nám udělají  pasovací bránu pro předškoláky a rozloučí se s námi.

POBYT VENKU : využijeme školní hřiště i  provazové centrum za ZŠ.Zopakujeme pravidla bezpečného chování při pobytu venku,zahrajeme si známé pohybové hry, jízdu na koloběžkách.

Budeme si užívat poslední společné chvilky ve třídě SLUNÍČEK.

 

 

 

MÍČ 30.5. - 8.6.2022

Hlavním tématem budeme vnímat věci kolem nás, zkoumat tvary, barvy, vůni a možnosti využití. Budeme si povídat o míčových hrách. Jaké máme druhy míče a na který sport se používají. Popovídáme si i o zeměkouli a jaké planety známe.

Knihy a písmena: Děti budou vybarvovat obrázky dle zadání.

Grafomotorika: Děti pospojují sporty a náčiní k nim určené.

Ateliér: Děti budou vytvářet míče na vyzdobení školkovské zahrady.

Dílna: Děti budou mít za úkol namalovat jakýkoliv sport u kterého je zapotřebí míč.

Dramatizace: Děti budou hrát pohádku O Budce - na toto téma bude cesta za pokladem.

Tělocvična: Míčové hry, překážková dráha

Básnička: O míči

Písnička: Míč ta koule kulatá

 

DOPRAVA :16.5.-27.5. 2022

Hlavním cilem bude seznámit děti s dopravními prostředky, značkami, pravidly bezpečného chování a dodržování pravidel bezpečnosti v  jednotlivých situacích. Naučíme se názvy dopravních značek a jejich význam a dodržování . Přečtu dětem pohádku O SODOVKOVÉM AUTĚ, ČERVENÁ STŮJ, O STARÉ LOKOMOTIVĚ. Budeme hledat stíny k dopravním prostředkům. Složíme podle děje obrázkový příběh.

KNIHY A PÍSMENA : děti poskládají popletené obrázky - postavy záchranáře, požárníka a hasiče. Přířadí do vogonku o jedn uhlík víc , než je  prvním.

GRAFOMOTORIKA: děti spojí do souvislé čáry skok parašutisty.

VELKÉ KOSTKY : děti postaví z kostek a dostupného materiálu dopravní prostředek pro děti z MŠ.

MANIPULACE: poskládáme puzzle DOPRAVA.

ATELIÉR: děti si vytvoří okolí z práškových barev a do toho nakreslí tuší dopravní prostředek.

DÍLNA: vyrobíme si z roury , alobalu, papíru, dřeva kosmickou  raketu.

 

POKUSY: děti budou skládat z paoíru lodičku.

MOJE RODINA 2.5.-13.5.2022

Hlavním tématem bude maminka a členové domácnosti. Jaká je maminka, jaká je tvoje rodina? Jak zjistíme nebo podle čeho poznáme příbuzné? Děti budou mít za úkol pojmenovat svoji rodinu jedním slovem jaká je? Děti dostanou úkol donést nejoblibenější knížku do školky a vysvětlit proč je nejoblibenější. 

KNIHY A PÍSMENA: Děti si zahrají na detektivy a budou se snažit najít členy jedné domácnosti podle látky.

DROBNÁ MANIPULACE: Děti budou počítat a značit počet členůů domácnosti a starší děti vybarví členy domácnosti

GRAFOMOTORIKA: Jak maminka žehlí prádlo.... Srdíčko nebo klubíčko pro maminku

KOSTY: Vytvořit z jakékoliv stavebnice srdce.

ATELIÉR: Jak vidím maminku......

DÍLNA: Přáníčko pro maminku ke dni matek + přívěšek

BÁSNIČKA: rosteme

Písnička: Muzikantská rodina

 

 

 

 

ČARODĚJNICE 19.4. - 29.4.2022

Budeme si povídat o čarodějnicích z pohádek. Jaké jsou zlé a jak škodí a které jsou hodné. Řekne mi si hlavní společné věci, které mají všechny čarodějnice a čarodějové stejné. Kdo to čarodějnice je a jak to bylo v dřívějších dobách. Společně se budeme připravovat na čarodějnický rej, který nás bude čekat v pátek 29.4.2022.

Grafomotorika: Spojování bodů na pavučině. Správný úchop tužky, přesnost, rovné linie.

Drobná manipulace: Pravolevá orientace přesné vymalování.

Knihy a písmena: Určování počtu věcí. Starší děti se pokusí o čísla mladší děti bodově.

Ateliér: Vytvoříme si zátiší s čarodějnicí, která prolétá kolem měsíce. Přesnost nanesení barvy, stříhání, obkreslování.

Dílna: Vytvoříme si čarodějnický rej na pověšení.

Velké kostky: Děti vytvoří z čeho chtějí kotel pro čarodějnici a po společné domluvě se pokusí uvařit nějaký lektvar.

Tělesná výchova: Slalom, skok přes překážku, přetahovaná lanem, hry

VELIKONOCE- 4.4-15.4. 2022

Hlavním cílem je seznámit děti se symboly jara, tradicemi a zvyky o Velikonocích, které je doprovázejí. Povíme si o tom, že Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem křestánským. Povíme si význam názvů  od škaredé středy....

TĚLESNÁ VÝCHOVA:  hudební a pohybový projev na CD  Vítání jara se šátky.

GRAFOMOTORIKA: mladší děti- vinutí vajíček, starší děti- obtahování jednotažné linie - zajíc.

KNIHY A OÍSMENA. děti si vystřihnou kraslice, spojí do celku jako puzzle a vybarví. Při hodnocení porovnají a vyberou velkou a malou kraslici.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE: Č Š Ž - motorika mluvidel- houpačka s jazýčkem, hodiny, ještěrka, balonek, zmrzlina, koník,zubní kartáček. Foukání do trávy z papíru, na kytičku. Píseń Prší, Šili ševci boty, ČÍŽEČKU.

MATÍK :Budeme procvičovat vše k zápisu- pravo-levou orientaci, orientaci v prostoru, v řadě, posloupnost, geometrické tvary, barvy.

ROZVOJ JAZYKA: Děti budou vyprávět pohádku O ZELENÉM VAJÍČKU, SLEPIČKA A ČERVENÉ VAJÍČKO.

CENTRA  ATELIÉR: Dětisi budou dekorovat bílé vejce černou tuší- praktické dovednosti.

DÍLNA: Děti si vyrobí z dřívek velikonoční chaloupku- samostatnost při práci.

KNIHY A PÍSMENA: Děti budou vystřihovat a skládat do celku vajíčka- zraková orientace.

DROBNÁ MANIPULACE: Budeme navlékat korálky na drátek. Děti ho spojí do tvaru vejce.

TĚLOCVIČNA: Děti vytvoří z lana vejce, vyzdobí a zopakují PH PŘIŠEL JSEM K VÁM NA KOLEDU PRO VAJÍČKA.

 

 

 

 

 

Zvířátka 28.3. - 1.4.2022

Budeme si povídat o domácích zvířátkách a jejich mláďátkách. Seznámíme se ze známými druhy zvířat a přiřadíme k nim kde žijí, co jedí a jejich vzhled. Seznámíme se s pohádkou o kohoutkovi a slepičce.

Grafomotorika: Děti budou ovečce přidělávat vlnu. Uvolnění zápěstí, držení tužky.

Ateliér: Děti si vytvoří lehké origami ve tvaru pejska procvičení motoriky

Pokusy a objevy: Budeme sledovat jak nám roste fazole

Matematické dovednosti: Prostorová orientace. Děti budou kroužkovat zvířátka, která jsou stejné

Velké kosty: Děti budou stavět ohrádku pro zvířátka dělení zvířat na lesní a domácí správné pojmenování.

Pobyt venku: Vycházka do přírody, porozování přírody. Hra na pískovišti. Pozorování hmyzu pomocí lupy. 

CO UMÍ SLUNÍČKO- 14.3.-25.3. 2022

Budeme si všímat proměn v přírodě na jaře, povídat si o slunci a co všechno umí, Saznámíme se s jarními květinami, keři a stromy na jaře. Budeme si povídat o zvířátkách na jaře- ptáci, hmyz. Budeme vnímat krásy jarní přírody.

TĚLESNÁ VÝCHOVA: Naučíme se novou PH s obručí- rychlá reakce na pohyb a obruč, orientace v prostoru, spolupráce kamaráda. Děti si prcvičí chůzi po zvýšené ploše, poskoky po jedné noze, přeskakování přes překážku.

GRAFOMOTORIKA: st děti  si obtáhnou sněženku- plynulost tahu, tlak na tužku, držení tužky.

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI: děti budou doplńovat části obrázku, budou umístovat jarní květiny vpravo- vlevo, do prostoru. Budeme rozlišovat prostorové pojmy- kde roste kytka- daleko, blízko, nízko....

KNIHY A PÍSMENA : st.  děti budou vyhledávat a řadit do řádku písmena kytky, kterou si vyberou. Ml děti vyhledají písmeno první a poslední. Mohou použít tiskátka- písmena.

POKUSY A OBJEVY: děti se pokusí nacvičit a dramatizovat libovolnou pohádku s loutkami- spolupráce, rozdělení rolí, správná výslovnost.

ATELIÉR: děti si vyrobí z papíru jarní košíček - vystřihování, skládání z papíru, lepení, rozmístění, čistota práce.

DRAMATIKA: děti budou vyhledávat a třídit obrázky k jaru - třídění, orientace, domlouvat se ,!

POBYT VENKU : budeme  vnímat krásy přírody na jaře, pozorovat stromy, keře a květiny kolem sebe, vyprávět si o nich. Připomeneme si pravidla bezpečného chování na vozovce i venku.

 

 

 

 

 

 

 

POHÁDKY 28.2. - 11.3.2022

Hlavním záměrem je děti seznámit s tradičními pohádkami. Děti se naučí co by měla každá pohádka obsahovat a pokusí se složit vlastní dle své fantazie. Popovídáme si co je to dobro a co je to zlo. Dobré a špatné chování. Děti budou mít za domací úkol naučit se pohádku dle výběru a ostatním dětem ji před odpočinkem odvyprávět.

Grafomotorika: Nacvičování malých kruhů - hrášek - spojení s pohádkou o Budulínkovi

Drobná manipulace: Sestavení pohádky a puzzlíku podle děje a spolupráce s kamarádem - Šípková Růženka

Matematika: Prostorová orientace- Máma koza hledá cestu do domečku za kůzlátkama 

Domácnost: Nachystat hostinu pro Otesánka - základy stolování 

Velké kostky: Postavit hrad/zámek nebo velkou věž

Ateliér: Pomoci prasátku postavit dům ze dřeva, ze sena či z cihel 

Dílna: Hlava draka, drak bude mít tolik hlav kolik budeme mít ve třídě dětí. Každá hlava bude mít jiné jméno

PH: Naše koza rohatá

Písnička: Červená Karkulka

Dramatizace: Děti společně zahrají pohádku, ale nesmí se již opakovat

Pobyt venku: Dle počasí sledování přírody a její změny, ptáčci zpívají, den je dříve. 

 

RÁNO- POLEDNE- VEČER - časové pojmy

Hlavním záměrem je orientovat se v čase, vnímat časovou posloupnost, časový sled událostí .Děti budou přiřazovat činnosti obvyklé pro ráno, odopoledne , poledne, odpoledne, večer.. Naučíme se poskládat  obrázky podle děje. Zopakujeme dny v týdnu, roční období, pojmy včera, dnes, zítra. Děti budou spontánně vyprávět podle obrázků, řadit děj podle časové posloupnosti.

ROZVOJ JAZYKA: děti budou mluvit gramaticky správně- vyprávění zážitků z jarních prázdnin. Jazykohra- do příběhu doplní slovo ve správném tvaru.

KNIHY A PÍSMENA. děti vyrobí hodiny- zrakové vnímání, pravo-levá orientace. Děti budou vybírat ze skupiny velikoti, čísla, podle návodu na hodinách- jen pokusí!  Určí materiály, ze kterých jsou hodiny vyrobeny.

ČAS: děti budou přiřazovat činnosti obvyklé pro ráno, poledne, večer -třídění, výběr ze skupiny, Budeme rozpoznávat pojmy dříve, později, předtím, nyní, potom.

ATELIÉR: děti budou tvořit závěsný měsíc. Přesné vystřihování po čáře, držení pracovních pomůcek , kresba waxy, obtahování, protahování provázku, vázání uzlíku.

DOMÁCNOST: děti rozvinou hru na RODINU -  Co děláme celý den....

Naučíme se novou píseń MALUJEME NA CHODNÍKY, báseń: ROK.

Děti budou určovat co je pravda a co lež. Seznámí se s příběhem PROČ VŠICHNI NESPÍ, JAK JE TO SE SLUNCEM.

 

 

 

 

 

KARNEVAL - MASOPUST 31.1. - 11.2.2022

Hlavním záměrem je děti seznámit s tradicemi masopustu. Řekneme si,  jak masopust souvisí s nadcházejícími  Velikonocemi.  Jak s maskami, tak co která maska znamená, jak to chodí/chodilo na vesnicích aj. Jaké jsou typické masky spojené s masopustem (medvěd, kůň aj.). Budeme navazovat na předchozí týden. Vyzdobíme třídu na třídní karneval. Budeme opakovat písničky a básničky z předchozího týdne. Budeme trénovat rozpoznání prvního a posledního písmena ve slovech spojených s karnevalem. 

 
Grafomotorika: Děti budou překreslovat různé čáry do správného okýnka.
 
Knihy a písmena: Počítáme míčky s kterými žongluje klaun a určíme správnou číslovku za pomocí
 
Drobná manipulace: Ozdobíme krabici na strefování míčku na karneval
 
Dílna: Vyrobíme si z papíru obličej klauna, vystříháme a následně nalepíme na nafouknutý balón
 
Ateliér: Vyrobíme si klobouček za pomocí barevných papírů - procvičujeme přehýbání papíru, správné držení tužky a dodržení pracovního postupu
 
Tělocvična: Budeme cvičit skoky po jedné noze i snožmo
 
Velké kostky: Děti si vyberou rébus a pokusí se ho sestavit za pomocí kostiček, ale nesmí žádnou použít 2x - využití logického myšlení 
 
Pobyt venku: Pokud bude příznivé počasí děti si budou hrát se sněhem nebo se  půjdeme projít.

PANÍ  ZIMA - 17.1.-28.1. 2022

Hlavním záměrem je seznámit děti s charakteristickými znaky ročního období, všímat si změn a vlivu počasí na přírodu. Budeme rozvíjet řečové schopnosti, jazykové dovednosti (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování. ) Rozvíjet a zdokonalovat pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky (dýchání, koordinace rozsahu pohybu, koordinaci ruky a oka.) Děti se budou učit sledovat a zachytit jakkoli myšlenku a děj v pohádce, příběhu.

RANNÍ KRUH - Děti budou vyprávět na pokračování  pohádku  O RUKAVIČCE. Připomeneme si  charakteristické znaky zimy, budeme si povídat o počasí, pozorovat změny v přírodě.

TĚLESNÁ VÝCHOVA- Nacvičíme hod do dálky, horním obloukem, na cíl. Vše s papírovými koulemi. Zdravotní cviky budeme provádět s vystřiženými papírovými vločkami. PH Mrazík, mrazík neposeda.

KNIHY A PÍSMENA : Najdi cestu od sněhuláka vločkou. -předmatematické dovednosti, pravo-levá orientace, pozornost, zrakové vnímání.

GRAFOMOTORIKA: Děti si procvičí lomené čáry. Grafomotorický list Śála a rukavice. Jemná motorika , koordinace ruky a oka.

DÍLNA: Děti si procvičí drobné svalstvo ruky - šaty pro Zimní královnu. Vytrhávání z  papíru a plnění do šatů.

ATELIÉR: Děti si dotvoří Zimní královnu z papíru, různého materiálu. Budou přesně vystřihovat po čáře, požijí netradiční materiál.

DRAMATIKA: Děti se pokusí o dramatizaci pohádky O RUKAVIČCE. -Sluchové vnímání, reprodukovat text, správná výslovnost, plánování rolí, spolupráce.

DROBNÁ MANIPULACE: Děti si budou na špejli navlékat dřevěné korále a seřadí špejle do vločky- prostorová orientace, pracovní postup a dokončení, jemná motorika.

Pobyt venku- zopakujeme si pravidla bezpečného chování při pobytu venku, využijeme sněhu k bobování a hrám . Budeme si povídat o proměnách počasí v průběhu zimy.

SNĚHULÁCI DAJÍ PRÁCI 3.1. - 14.1.2022

Hlavním tématem je seznámit děti s zimou a aktivitami s tím spojené. Opakování ročních období, seznámení s novým rokem 2022, povídání si o prožití svátků v kruhu rodinném. Opakování pravidel třídy. Učit se naslouchat druhým. Předělání kalendáře. 

Ateliér: Děti si vyrobí sněhuláka za pomocí lepidla, dýhy, barevného papíru a umělého sněhu. Práce zruzným materiálem.

Dílna: Děti si vytvoří za pomocí prstových barev na modré zatíší hlavu sněhuláka. 

Grafomotorika: Sněhulák na uvolnění zápěstí + zaměření na detail vizuomotorika

Drobná manipulace: Vystřižení, nalepení a vykreslení sněhuláka a tučňáka 

Knihy a písmena: Sněhuláci nosem ukazující směr na základě ukázaného směru děti vykreslí určitou barvou sněhuláka

Velké kostky: Děti ve skupině vytvoří z petvíček sněhuláka (spolupráce)

Pohybovka: Padá vločka na zem

Písnička: Sněhuláček

Každou středu budeme jezdit na plavání.

Pobyt venku: Pokud počasí dovolí radovánky ve sněhu, bobování, stavění sněhuláka, procházky

ROLNIČKA  6.12. - 22.12.2021

Hlavním cílem je, aby se děti seznámily s Vánočními tradicemi, koledy, zvyky a samotnou atmosférou Vánoc. Budeme si povídat jak to chodí u nás a jak jinde ve světe. Řekneme si jak to bylo s malým Ježíškem za pomocí biblického příběhu.

Ateliér: Děti si vyrobí svícen stromeček za pomocí lepidla a vlny následně ho ozdobí.
 

Drobná manipulace: Děti budou řadit barevné žárovky dle předlohy.


Grafomotorika: Děti budou zdobit zimní rukavici za pomocí šnečích ulit a křivých čar.

Dílna: Děti budou vyrábět ozdoby na stromeček.

Velké kostky: Postavení Betlému za pomocí kostek, zvířátek a různých postaviček.

Pohybovka: O ztracené hvězdě Betlémské

Písnička: Vánoční koledy

Každou středu budeme jezdit na plavání.

Každý pátek dle situace v ZŠ a MŠ navštívíme tělocvičnu, kde procvičíme celé tělo a skok snožmo.

Pobyt venku: Pokud počasí dovolí radovánky ve sněhu, bobování.

21.12. půjdeme krmit zvířátka

TÉMA : MIKULÁŠ, ANDĚL  A  ČERT.-22.11-3.12. 2021

Hlavním tématem je přiblížit dětem tradice, zvyky, vysvětlit jim co je to obdarování. Jak to bylo se svatým Mikulášem ? Budeme si hrát, převlékat se, aby děti pochopily, že vše je jen jako a nebály se. Naučíme se básně a písně pro Mikuláše.Zahrajeme si PH se zpěvem, Vyrobíme si čertíky .         Z kelimku a  netradičního materiálu anděly, Vyzdobíme si třídu na ČERTÍ ŠKOLKU , která bude 3.12. 2021. Tento den zažijeme dobrodružství v     převlecích. V pondělí 6.12. obdaruje MIKULÁŠ děti ve třídách.

Každou středu pojedou děti ze SLUNÍČEK plavat.

Podle situace budeme cvičit v tělocvičně ZŠ. Procvičíme hod do dálky papírovou koulí - Čertí vybíjená, hod na cíl- Anděl hází poštu, běh s berlou.

RANNÍ HRY :Vyzdobíme si třídu výrobky k tématu. Děti si vykreslí obrázky pro Mikuláše. Konstruktivní stavby. Hrajeme si na čertíky v malé tělocvičně- převleky, velké kostky rekvizity.

ATELIÉR: Děti si vyrobí z papíru, textilu, lepenky a dýhy čerty.

DÍLNA: Tady si děti vyzkouší pracovat s ponožkou, kterou vycpou papírem. doplví detaily. Budeme pracovat samostatně s fantazií.

KNIHY A PÍSMENA: Děti vyhledají a zaznamenají cestu k  dětem a kotli.

DROBNÁ MANIPULACE: Navlékneme čertí ocasy z knoflíků a železných matiček.

GRAFOMOTORIKA: Viutí klubíček doprava a dpleva - berla pro Mikuláše

DIVADLO: Děti si budou hrát na peklíčko- stavba a využití rekvizit.

Vyrobíme si s dětmi adventní věnec a adventní kalendář. Budeme si povídat o sv. Mikuláši, zvycích a tradicích,hrát čertí karty.

Při pobytu venku využijeme první sních.

TÉMA: Martin na bílém koni 8.11. - 19.11.2021

Hlavním tématem bude děti seznámit o čem vlastně den Svatého Martina je, jeho putování, pomáhání chudým, spojitost se sněhem a s husou. Básnička o Zasněženém usínání. 

KNIHY A PÍSMENA: Děti dle zadání vybarví správný počet podkov. 

DROBNÁ MANIPULACE: Děti dle geometrických tvarů budou po čáře rovnat různé materiály - korálky, kameny, lego a knoflíky.

GRAFOMOTORIKA: Děti budou mít za úkol kolem vloček dělat klubíčka na uvolnění zápěstí, nácvik rovných čar

ATELIÉR: Děti vyzkouší míchání vodových barev na papíře, vyzkouší si nový postup a práci se solí

DÍLNA: Děti budou dle čar vystříhávat koně, hlavu koníka si budou obkreslovat a vybarví si dle vlastní fantazie.

DRAMATIKA: Postavění hradeb z kostek či něčeho jiného co si děti samy vyberou - úkol je zaměřen na spolupráci a rozvoj fantazie.

Při pobytu venku budeme pozorovat jak mráz všude čaruje a budeme očekávat první sníh.

TÉMA: LES- 25.10-5.10. 2021

Hlavním tématem bude seznámit děti s prostředím lesa. Se stromy, keři a rostlinami. Se zvířaty a ptáky, zvuky  a vůní lesa. S tím, jak se máme v lese

správně chovat, co je v lese nebezpečné a čím je les pro nás významný a užitečný.

Dítě se budou učit pracovat podle instrukcí, pracovat ve skupině a dobrat se k výsledku.

HUDEBNÍ CENTRUM: Děti se naučí novou píseń : MEDVĚDE, MEDVĚDE.- s pohybem

POKUSY A OBJEVY: Děti si vytvoří válečkem a barvou pozadí,  budou se učit stříhat po čáře a obkreslovat předlohu na stříhání.

MANIPULACE: Zde si děti vyzkouší zručnost, technické dovednosti a fantazii. Budou zatloukat hřebíčky ve tvaru listu.

KNIHY A PÍSMENA : Skupinová práce - Děti budou vyhledávat a zaznamenávat cestičky od listů a plodů ke stromům a keřům.

ATELIÉR. Děti  se naučí pracovat s netradičním materiálem, procvičí práci s lepidlem, prostorovou orientaci na ploše, čistě pracovat. Doplní přírodním materiálem ocas veverky , detaily na  veverce.

GRAFOMOTORIKA. Grafomotorický list: Procházka se zajíčkem- oblouky.

DRAMATIKA. Pokus o stavbu domečku pro lesní zvířátka a vytřídění domácích a volně žijících zvířat.

 

Při pobytu venku budeme pozorovat měnící se přírodu, sbírat do center přírodniny. Rozhovory o přírodě, zvířátkách, jak se chystají  na zimu.

 

TÉMA: ZELENINA A BROUČCI

Hlavními tématy bude seznámit děti s druhy zeleniny, jejich názvy barvy a velikosti. Budeme si povídat proč jsou vitamíny v ze zeleniny důležité(hlavně v tomto období). Jak ji můžeme spracovávat a na co je, který druh zeleniny. (Mrkev - oči atd.) Společně si budeme povídat o broučcích v tomto ročním období. Vytvoříme si lucerničku na uspávání broučků a budeme se učit písničku, aby se jim dobře spinkalo. 

DOMÁCNOST: Děti budou vařit dle příběhu polévku. Procvičí si tak paměť a pozornost.

KNIHY A PÍSMENA: Děti budou seřazovat obrázky zeleniny. Orientace prostoru - rozeznání čísel

ATELIÉR: Děti budou vytvářet rajčata. Procvičí si správné držení nůžek, orientaci na papíře(tácku). S dětmi bude vytvářet lucernu na uspávání broučků. Zde se naučí novou ubrouskovou techniku.

DÍLNA: V dílně si vytvoříme koláž z listí, které si děti venku sami nasbírají. Rozvoj fantazie

DRAMATIZACE: Na básničku koulela se brambora postavení cesty kudy se koulela

GRAFOMOTORIKA: Obtahování kloboučků hub. Správný úchop tužky, vytvoření obloučku a rovné čáry.

Budeme cvičit na USPÁVÁNÍ BROUČKŮ.

 

 

 

TÉMA : JABLÍČKO - 27.9.-8.10. 2021

Hlavním tématem bude seznámit děti s ročním obdobím, druhy ovoce, jejch  názvy. Budeme třídit ovoce a zeleninu, určovat kde roste, kdy sklízíme, Jak se ovoce zpracovává a proč. Zahrajeme si ph: PO zahradě chodím, do košíčku sbírám. Naučíme se poznávat ovoce podle tvaru, čichu a chuti.Budeme porovnávat ovoce podle tvaru, velikosti, barvy.

MANIPULACE: Děti vyrobí bedýnky na ovoce z libovolné stavebnice ve třídě.

KNIHY A PÍSMENA: Děti budou slkádat ovoce do celku -rozstříhané obrázky. St. děti určí, kde roste ovoce v bedýnkách.

ATELIÉR: Děti si nakreslí tuší ovoce do zapuštěného okolí. Budou získávat technické dovednosti při kresbě, úklidu pomůcek.

DÍLNA: Děti se seznámí s novou technikou- do mokrého podkladu zapouštění  potravinářské barvy.

Děti budou modelovat koule - ovocné knedlíky- pecka uprostřed.

GRAFOMOTORIKA: Děti si uvolní ruku při obtahování švestky. Procvičí si zrakovou orientaci - ovoce přes sebe

Budeme nacvičovat na pásmo VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

Uděláme si ovocný špíz v čokoládě.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

TÉMA SLUNCE 13.9.- 24.9.2021

Hlavním záměrem bude rozvíjení pozitivních citů dítěte jak samo k sobě, tak i ke svým kamarádům a dospělým. Získání sebedůvěry, sebevědomí a citovou samostatnost. Nebát se říci co si myslí a diskutovat o možnosti řešení problémů daných situací. Učit se pracovat ve skupině a být nápomocen kamarádům. Správným slovosledem hovořit ve větách a nebát se vystoupit před kolektivem. Zdokonalování v oblasti jemné a hrubé motoriky. Seznámit se s centrami, ve kterých budou činnosti.

Budeme si povídat co to Slunce vlastně je.

Grafomotorika: Sluníčko - dokreslení paprsků - trénování správného úchopu tužky

Matematické dovednosti: Sluníčka mráčky - spočítání a zaznamenání daného počtu do 3

Ateliér: Sluníčko - starší děti vystřihnou velký kruh a samy vystříhají paprsky, mladší děti pouze rovný střih na paprsky (správný úchop nůžek)

Stále budeme opakovat pravidla, přivítání a ostatní rituály naší třídy. Seznámíme se s příběhem Znuděného sluníčka a pokusíme se přiběh zdramatizovat.

TÉMA DŮM -1.9.-10.9.2021

Hlavním cílem bude učit se  ,,bydlet " v jednom domě- MŠ. Budeme poznávat režim, pravidla, vybavení třícy SLUNÍČEK. 

Postupně se zapojovat do činností, komunikovat s dospělým i kamarády, navazovat vzájemné vztahy. Budeme společně vytvářet pravidla ve skupině a dodržovat je. Naučíme se vytvářet kalendář počasí a přírody. Děti se seznámí s prací a pravidly v centrech. Naučí se zvládat běžné činnosti a požadavky, praktické situace, překonávat stud, obracet se na kamarády a učitelky v běžných situacích. BUDEME SE UČIT PRACOVAT S CHYBOU. 

Navážeme na rituály jako je přivítání rukou, ranní kruh, komunitní kruh, práci v centrech, společné stolování, sebehodnocení v kruhu, společnou vycházku, krátký odpočinek při pohádce, společné hry.Seznámíme se s písničkami a básněmi na toto téma. Přidáme GRAFOMOTORIKU na uvolnění ruky - domek a meluzína.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4