Duhový svět dětí

O čem si povídáme

TÉMA VESMÍR 14.6.- 25.6.2021

Hlavním záměrem bude seznímit děti s okolím naší planety Zemi. Popovídáme si o tom jak vznikl vesmír, jaké planety jsou v naší sluneční soustavě a z čeho jsou. Co jsou hvězdy, komety a co vše ve vesmíru ,,létá''.

Knihy a písmena: Děti budou mít za úkol spočítat různé obrázky spojené s vesmírem. Za pomocí naší číselné řady se pokusíme výsledky zaznamenat pomocí čísel.

Grafomotorika: Děti budou obtahovat dráhu rakety. Rovné čáry, klikaté atd. Děti vymalují dvě rakety a jiné dvě planety, které nejsou spojovány z raketami.

Pohybové centrum: S dětmi nacvičujeme taneček na rozloučení s předškoláky.

Prostorová orientace: Děti budou hledat cestu ke zvolené planetě či asteoridu.

Ateliér: Děti nanesou černou temperu na celý papír, později prstovými barvami vytvoří malý svůj vesmír.

Dílna: Děti obkreslý a vystřihnou dvě planety. Jedna planeta jen kulatá tedy kruh, druhá s prstencem a vybarvý dle vlastní fantazie.

Velké kostky: Děti spolupracují a domlouvají se jak raketa bude vypadat. Potom společně postaví a v kruhu popíší jak stavěly a jak se jim spolupracovalo.

PH: Vesmír

Logochvilka: Budeme vymýšlet slova na různá písmenka, dle obrázku mluvit ve větách.

Ke konci druhého týdne bude pro děti připravena ,,malá maturita'' zde děti během jednoho dne navštíví 3-4 centra, vypracují zadané úkoly a následně se samy zhodnotí.

TÉMA .VÝLET 31.5.-11.6. 2021

Hlavním záměrem bude seznámit děti s nejbližším okolím, vydáme se na výlet do ZOO JIHLAVA, cestu za pokladem.Zopakujeme si dopravní prostředky, kde se pohybují, k čemu slouží.Jaké musíme dodržovat pravidla bezpečnosti při cestování, při pobytu venku. Naučíme se nové dopravní značky a pomůcky k ochraně při sportování. Zkušenosti využijeme při výletu do ZOO.

KNIHY A PÍSMENA: Děti se naučí důležitá telefoní čísla první pomoci. Spojí je s profesí a vybarví podle skutečnosti.

GRAFOMOTORIKA: Děti obtahují trasu dopravních prostředků a vybarví 2 dopravní prostředky.

POHYBOVÉ CENTRUM: S dětmi cvičíme taneček DEŠTNÍK na rozloučení s předškoláky.

DROBNÁ MANIPULACE : Děti si vyhloubí do koleček na dopravní prostředky dírky a spojí na špejle,

DÍLNA: Děti si obkreslí a vystřihnou dopravní prostředek. poté vybarví waxy.

ATELIÉR: Budeme kreslit tuší dopravní prostředky. Po zaschnutí si děti vybarví waxy.

HUDEBNÍ CENTRUM: Budeme opakovat písničku AFRIKA, DEŠTNÍK.

LOGOPREVENCE: Zvuky traktoru , motoru, pojmenujeme obrázky a přiřadíme zvuky dopravních prostředků.

 

TÉMA: AFRIKA 17.5. - 28.5.2021

Hlavním záměrem je povídání a seznámení se s Afrikou. Jaká jsou zde zvířata co jedí atd. Přečteme si knihu Doktor Bolíto kde se děti seznámí z jeho kamarády a to opicí ČIKI, krokodýlem NILEM, prasátkem CHRUCHRO a pejskem ŇAFKOU. Jak důležité je povolání veterinář a co takový doktor pro zvířata dělá? Tato 4 zvířata nás budou doprovázet celých 14 dní a na ně bude navazovat cesta za pokladem.

Knihy a písmena: Děti budou hledat rozdílný obrázek v daném řádku. Následně na druhou stranu papíru namalují Africké zvíře, které ostatní děti v kroužku budou hádat.

Drobná manipulace: Děti dle papírové předlohy povedou provázek, aby vznikl obrazec lodi či parníku.

Grafomotorika: Děti dokreslí krokodýlovi zuby a trávu následně si ho vymalují. Sledujeme správný úchop tužky a správné sezení.

Ateliér: Děti si obkreslí krokodýla či opici, vystřihnou a následně vybarví temperami. Obrázky poté zapečeme.

Dílna:  Děti vystřihnou ANAKONDU a vymalují dle vlastní fantazii. Zde je důraz na přesnost střihu.

Logoprevence: S dětmi si budeme říkat slova obsahující písmeno C. Poslední dobou někteří zaměňují za S.

PH: Vlaštovka

Písnička: 5 minut v Africe

 

 

 

TÉMA: MAMINKA   3.5. - 14.5. 2021

Hlavním záměrem  je  povídání o rodině, mamince, páci dospělých , o citech a chování k ostatním. Přečteme si povídku ,,MOJE MAMINKA". Budeme si vyprávět o rodině, kdo v ní žije. Jaká je maminka ? Jak se o nás stará ? Jak nás budí ? Proč mám rád svoji maminku ? (učitelka zaznamená na přání pro maminku na památku ).Budeme si vyprávět o roli babičky a dědečka v rodině.

KNIHY A PÍSMENA: Děti budou vyhledávat a spojovat písmena ze slov- MAMINKA, TATÍNEK, BABIČKA, DĚDEČEK, SESTŘIČKA, BRATŘÍČEK. 

MATÍK:  Děti spočítají a porovnají počet dírek v knoflíku pro maminku. Přiřadí stejný počet a utvoří dvojice.

GRAFOMOTORIKA: Děti si ozdobí šaty pro maminku. Psaní do řádku, obloučků, svislých čar.

PRACOVNÍ A TECHNICKÉ DOVEDNOSTI: Děti budou stříhat po čáře, pracovat s netradičním materiálem- kámen a drátek, vyrábět z prstových barev.

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI: Děti budou dramatizovat pohádku O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH , Rozebereme děj, zjistíme, jaké je ponaučení.  Naučíme se báseň :CO MÁ MÁMA NEJHEZČÍ.

LOGOPREVENCE: Nacvičíme postavení jazyka na r, ř. Jazykolamy, opakujeme větu a přidáváme slovo v kruhu- hra na zapamatování.

POSKLÁDÁME DĚJ PŘÍBĚHU. - Pečeme dort. Jak jde děj správně za sebou ?

Budeme vnímat  při pobytu venku měnící se přírodu, krásy přírody.  Využijeme lanové centrum a pískoviště k pohybu  a tvoření.

 

 

 

 

 

TÉMA: ČARODĚJNICE 19.4. - 30.4.2021 

Hlavním záměrem je děti seznámit kdo byl čarodějnice a proč se upalovaly. Děti společnými silami vytvoří velkou čarodějnici a určí ji společnou diskuzí jméno. Seznámíme se co znamená rým a v kruhu budu tvořit rýmy. Rozebereme si příběh o Neposlušném koštěti a děti vlastními slovy příběh převypráví.

V ateliéru budeme vytvářet hlavu čarodějnice a koště - děti si procvičí jemnou motoriku pomocí stříhání nůžek a rozvinou svojí fantazii při tvoření čarodějnice.

V grafomotorice si děti procvičí správný úchop tužky, obloučky a současně i pojmy: nahoře, dole, vpravo, vlevo

V pracovním listě na bludiště si děti procvičí prostorovou orientaci nejdříve jen prstem, potom děti určí správnou cestu zápisem.

V předčtenářské gramotnosti budou děti vyhledávat určité písmenka v shluku písmen. 

V knihy a písmena budou děti vyhledávat v kotly čarodějnice 7 zvířátek, které jsou různě poschovávané.

Pokusy a objevy - pokusíme se vytvořit lektvar s čarodějnou formulí - sliz, pokusy s duhou

V předmatematické gramotnosti děti budou počítat čarodějné věci a pokusí se pomocí číselné řady zapsat číslo.

PH: Ježibaba na koštěti, Zaklínadlo Baby Jagy

Píseň: Čarodějnická píseň

DISTANČNÍ VÝUKA  OD  5.4. - 16. 4. 2021  PRO PŘEDŠKOLÁKY - SLUNÍČKA

TÉMA: ZVÍŘATA NA JAŘE

Hlavním záměrem bude seznámit děti se životem domácích zvířat a  jejich užitkem. Děti se naučí rozlišovat zvířata, jmenovat jejich mládáta, rozlišovat hlasy zvířat a napodobovat je .. Zaměříme se na rozšiřování slovní zásoby, výslovnosti, jazykové dovednosti. Budeme se zajímat o materiály , jaké mají vlastnosti. Pokusíme se otestovat :  

 CO PLAVE ?

Přečtěte prosím dětem pohádku :  O KOŤÁTKU, KTERÉ ZAPOMNĚLO MŃOUKAT.

Udělejte si s dětmi rozbor pohádky, nechte dítě pohádku převyprávět. Dítě může vyprávět na pokračování se sourozencem  nebo s rodiči.

Obtáhni několikrát kočku a zakresli do řádku. List č. 1 - Správné držení tužky, správný sed u stolu.

Labyrnt cest: Pomozte kočce navinout nitě na klubíčka. List č. 2

Rozvíjení poznání : Rozlišit a pojmenovat zvířata a jejich mládata. Dozvědět se něco o jejich životě a užitku . Co dělají zvířátka na jaře ? Zakresli dvojice zvířat a pojmenuj je. Napodob hlasy zvířat a jejich mlá´dat. Kde zvířátka bydlí ?

List č. 17, 22, 23, 24. 

Sluchové vnímání , rytmizace, rozklad slov na slabiky, zaznamenání počtu. Nakresli tolik teček, kolikrát jsi tleskl .

List č. 18

Zahraj si  HRU SE ZVÍŘÁTKY.  List č. 19

Zazpívej písničku, ve které se objeví nějaké zvířátko .

Vymýšlej hádanky na téma zvířata.

Pokusy a objevy : Vyber ze svého okolí předměty z různého materiálu. pojmenuj, z čeho jsou vyrobenny. Potom

udělej pokus s vodou a předměty. OTESTUJ TO - CO PLAVE ? list č. 32.

HEZKÉ ZÁŽITKY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘEJÍ  PANÍ UČITELKY ZE SLUNÍČEK.

 

DISTANČNÍ VÝIKA OD 22.3. - 2.4.2021 PRO PŘEDŠKOLÁKY - SLUNÍČKA

Téma: VELIKONOCE 

Hlavním záměrem je děti seznámit s tradicemi spojené s Velikonocemi. Veškeré pracovní listy jsou v tomto duchu. Děti si procvičí jak grafomotoriku, tak počítání, viziomotoriku a tak dále.

Pracovní list: Správně pojmenuj tvary a vybarvi tvary na velikonočním vajíčku
Děti si procvičí tvary hvězda, srdce, trojúhelník, kruh, kosočtverec, čtverec a obdelník
Každý geometrickýtvar má i svou barvičku a děti si tak zároveň procvičí a zopakují barvi.

Pracovní list: Obkresli písmena VELIKONOCE
Děti si procvičí jak pozornost tak i předčtenářskou gramotnost, která souvisí s pozorností oka a ruky.

Pracovní list: Nakresli beránkovi kudrlinky
Pracovní list zaměřený na grafomotoriku.

Pracovní list: Seřaď obrázky od největšího po nejmenší
Děti si procvičí porovnávání co je velké co je malé a současně procvičují vizuomotoriku.

Pracovní list: Najdi a spoj čarou stejná kuřátka
Pracovní list zaměřený na orientaci v prostoru zaměřené na detail.

Pracovní list: Označ správně počáteční písmeno
Děti musíříci co je na obrázku zobrazeno a na které počáteční písmeno daná věc začíná. Tímto pracovním listem děti procvičují logopedii.

Pracovní list: Vybarvi správný počet vajíček
Úkol zaměřený na počty dítě se podívá napočet pokud číslici nezná rodič řekne a vybarví dítě správný počet vajíček.

Pracovní list: Vybarvi si obrázek podle čísel
Číslo spojené s barvou spolupráce ruky a oka zaměřené na rozpoznání tvaru čísla.

Výrobek: Rodič dítěti přečte pohádku o Zajíčkovi Kuliferdovi. Potom dle fotografických pokynů si zajíčka vyrobí. Výrobek je zaměřený na jemnou motoriku, soustředění na daný úkol a schopnost úkol dokončit.
 

SPOUSTU ZÁBAVY PANÍ UČITELKY ZE SLUNÍČEK 

DISTANČNÍ VÝUKA OD 8.3. - 19.3.2021 PRO PŘEDŠKOLÁKY - SLUNÍČKA

Téma :JARO PŘICHÁZÍ - od  8.3.-19.3. 2021

Hlavním záměrem bude všímat si změn v přírodě na jaře. Budeme si povídat o slunci.  Co vše umía dokáže, koloběhu vody v přírodě. Budeme vnímat krásy jarní přírody. Učit se názvy jarních květin, povídat si o příletu ptáků, proměnách počasí.

Pracovní list POMOCNÍCI :Budeme  si povídat o tom,  co je na obrázku- popis obrázku Děti budou rozlišovat charakteristické znaky jara a zimy Otázky k obrázku jsou pod textem.

Rozvoj jazyka: Děti si poslechnou pohádku ,,JAK KRTEK A SKŘIVÁNEK PŘIVOLALI  JARO" rozbor pohádky, 

zhodnotit postavy.

Pracovní list  PRVNÍ JARNÍ KVĚTY: Děti budou opakovat s rodiči názvy prvních jarních květů, potom obtáhnou sluníčko a vybarví vše na obrázku. Povíme si, co potřebují  rostliny růstu.

Procvičíme drobné svalstvo ruky: Z papíru budeme skládat vlaštovku a hodíme co nejdál.

Grafomotorika: pracovní list číslo 1- SNĚŽENKA -obtáhnout a nevykreslovat. 

                                                        2- DOKRESLI ŠNEKOVI ULITU- vinutí od středu a doplnit detaily, nevybarvovat.

Děti budou procvičovat správné držrní tužky i sedu při psaní. Vybarvování  ploch má být bez přetahování.

Logopedická prevence: C-S-Z :  prodloužíme šeptané ,,ts", ci ca co cu cou, zacvrkáme jako cvrček ,, ccccccc"

zasyčíme jako husa, ha ,,ssssss", zabzučíme jako moucha  ,,bzzzzz" Děti budou vymýšlet slova, která začínají na c-s-z.

Děti si zahrají hru: ŘEKNI JAKOU HLÁSKOU- začíná a končí toto slovo.

                              DLOUHÁ- KRÁTKÁ- rodič řekne slovo s různě dlouhými slabikami a dítě zaznamená různě dlohými špejlemi délku slova. Děti budou procvičovat sluchové vnímání.

MATÍK: Budeme rozvíjet zrakové vnímání, prostorovou orientaci,- list číslo 3.

               Budeme se učit prostorové vztahy- list číslo 4

               Budeme se seznamovat s čísly a opakovat číselnou řadu do 10- stolní hry např. ČLOVĚČE NEZLOB SE ,

               DOMINO a další.

SKŘÍTKOVÁNÍ:  Budeme dělat pokus s fazolí. Necháme ve vatě naklíčit  a zasadíme každou zvlášt´do květináčku.

                              Jedna bude mít vče potřebné k růstu. druhou zakryjeme a nebudeme zalévat -rozhovory, pozorování .

Při pobytu venku  si budeme o jarní přírodě povídat, pozorovat vše kolem sebe a opakovat, co jsme se naučili, budeme hodně sportovat.           

 

Téma: Aktovka  22.2. -   5.3.2021 

Hlavním záměrem je děti seznámit, jak to chodí u zápisu do školy. Povídáme si o potřebných dovednostech, jak probíhá den ve škole, jaký je rozdíl mezi školkou a školou. Základní pravidla, které děti dodržují ve škole. Existence přestávek a k čemu slouží a co vše se ve škole naučí.

Grafomotorika: zápis rovných čar dle předlohy do vedlejší kolonky, dokreslení vlasů kamarádům 

Jemná motorika: přesné stříhání podle čáry ( obloučky, zuby)

Knihy a písmena: Děti správně musí vybarvit různé geometrické tvary (čtverec, obdelník, kruh, trojúhelník) a následně jejich počet zapsat

Ateliér: Děti si vyrobí stojánek na tužky, pomocí lepení, raznic a barevného papíru

Dílna: Děti si vybarví obrázek aktovky, následně ho rozstříhají podle čar a znovu sestaví a nalepí na nový papír '
 

Velké kostky: Děti musí sestavit obrázek zpět do čtverce (tetris)

PH: Rostu, Abeceda

HV: Školka, Človíček

Děti v kroužku budou hrát hru - Poslouchej, pozor dej to co slyšíš vytleskej - zde určí počet slabik a počáteční písmeno; Mozek řídí celé tělo, copak by se (ruce, noze ....) chtělo. Co myslíš? (jméno)

Tělocvik: nácvik chytání míče 

Logochvilky: S dětmi budeme procvičovat správné dýchání za pomocí kartiček z hry Logopedie hrou

Společná práce: Děti do aktovky namalují co do ní patří - učebnice, pouzdro, sešity aj... Musí komunikovat s kamarády, aby se obrázek neopakoval a odůvodnit zda je to vhodné do aktovky či nikoliv

 

 

ŠMOULOVÉ-8.2.-15.2. 2021

Hlavním záměrem je zapojit všechny děti i rodiče do dění v MŠ. Těšit se na společné akce, plánovat a prožívat přípravy na karneval. Naučíme se něco o tradicích na MASOPUSTNI ČAS. Budeme vyrábět výzdobu, výrobky k tématu a plánovat činnosti i pohoštění na karneval.

V TV budeme zdolávat překážky ke šmoulímu domečku, naučíme se přeskakovat nízké překážky a probíhat slalomovou dráhu. V centru DOMÁCNOST:  budou děti připravovat masopustní hostinu a vysvětlíme si proč. V centru KNIHY PÍSMENA: si děti zopakují tříddit podle druhu, řadit podle velikosti. ATELIÉR: Děti si vyrobí Šmoulíka z roličky  ponožky. DÍLNY: Zkusíme ze slenice vytvořit lucernu ve tvaru domečku. VELKÉ KOSTKY: Postavíme hrad. HUDEBNÍ CENTRUM: Děti se naučí novou píseň ŠMOULÍ ZEMĚ. Zatancují si na písničky z CD ŠMOULOVÉ.

Připravíme diskotéku pro ostatní třídy. Centrum PÍSKOLÍNA: Zde se bude stavět šmoulí vesnice. Centrum PROFESE:

Děti se naučí názvy zaměstnání,  přiřadí k profesím vše,  co potřebuje třeba: zedník, malíř, učitel , řidič a pod.

Na pátek máme naplánovaný karneval, zábavný program, občerstvení, písničky a diskotéku .

 

 

 

 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 18.1. - 28.1.2021

Hlavním záměrem je seznámit děti se společenským chováním a chováním lidí. Rozpoznat dobrého člověka od zlého, jaké má člověk vlastnosti a charakteristiku. Děti si rozvinou řečové schopnosti a spolupráci na vyprávěném příběhu po skupinkách. Naučí se tak spolupráci a pomocí diskuze mezi sebou vyberou ten nejlepší děj příběhu, na kterém se skupina musí domluvit. Následně spolu provedeme rozbor pohádky a zda má hlavní zadané rysy - děj musí obsahovat -- holku, chlapce, zlou sněhovou královnu, a dívka by měla chlapce zachránit. 

Knihy a písmena: Předčtenářská gramotnost - vyhledání určeného písmena v tabulce
Grafomotorika: Křivé čáry, svislé čáry, vodorovné čáry, šneky, kruhy

Prostorová orientace: vpravo, vlevo, nahoře, dole
Ateliér: Obkreslení svých rukou, následné vystřižení a namalování zimními barvami. Fixem dokreslené detaily. Výsledkem bude společná práce všech dětí - Sněhová královna vystavena ve třídě
Dílna: Děti si vystříhají hlavy z papíru a nalepí na papír. Po té vystříhají několik vloček, jako vlasy Sněhové královny, bílou tužkou různě dozdobí. 
PH - Sněhuláček
Velké kosty - postavení zámku Sněhové královny + vyprávění příběhu 
 

SNĚHULÁCI DAJÍ PRÁCI  -4.1.-15.1. 2021

Hlavním cílem je, mít povědomí o tom , že svět přírody a lidí je různorodý a pestrý. Zopakujeme si hlavní charakteristiku zimy, vlivy počasí na přírodu kolem nás, Děti si osvojí poznatky o těle, ochraně zdraví v zimě. Zaměříme se na činnosti  se sněhem a  ledem pokusíme se obarvit eko barvou naše sněhuláky. Rozvoj jazyka: děti se seznámí s novou moderní pohádkou O SNĚHOVÉ VLOČCE a pokusí se ji převyprávět. Vyprávění na pokračování, rozbor pohádky. Grafomotorika: děti procvičí svislé a vodorovné čáry na sněhulácích. PH: Kuli kuli kulilá, Potkal mrazík metelici.             Knihy a písmena: děti si vyberou dvě slova, vyrytmizují a vyhledají písmena. Dílna:  děti nakreslí bílou pastelkou vločku a nalepí různým materiálem - fazole, vločky, rýže. v centru  Sněhuláci budou děti společně stavět sněhuláka z pet víček. Děti budou společně vymýšlet příběh se zimní tematikou. Zopakujeme si geometrické tvary, p-l orientaci, zahrajeme si Kimovu hru- Co ubylo? Co se změnilo? 

 

 

 

ROLNIČKA  7.12 - 18.12.2020

Hlavním cílem je, aby se děti seznámily s Vánočními tradicemi, koledy, zvyky a samotnou atmosférou Vánoc. Budeme si povídat jak to chodí u nás a jak jinde ve světe. Řekneme si jak to bylo s malým Ježíškem za pomocí biblického příběhu.

Ateliér: Děti si vyrobí přáníčka a naučí se stříhat po čáře, lepení různých materiálů (tapeta, provázek aj.)

Drobná manipulace: Děti budou navlékat vlnu na rybičky, kde se musí soustředit na vlnu, aby byla napnutá a prošla všemi skulinkami.

Grafomotorika: Děti budou zdobit zimní rukavici za pomocí šnečích ulit a křívých čar.

Dílna: Děti budou vyrábět svícen naučí se stříhání podle vzoru, uvázání provázku na mašličku.

Domácnost: Děti budou vyrábět vánoční ozdoby za pomoci samotvrdnoucí hmoty. Naučí se používat váleček, aby hmota byla rovnoměrná.

Logochvilka: Procvičíme C, S - kde na písmenka děláme pusou úsměv + dechová cvičení

Pohybovka: Letí Ježíšek, Stříbrná hvězdička

 

ČERTÍ ŠKOLKA-23.11.-5.12. 2020

Hlavním cílem je , aby děti pochopily, že vše je jen jako a nebály se. Budeme si povídat, co je dobré a co ne, hrát hry s motivací čertíků, dělat samou legraci, vyprávět si co zažijeme na ČERTÍ ŠKOLCE a při nadělování dárků od Mikuláše.

Knihy a písmena: Děti budou vyhledávat a lepit písmena na pytel od čertíka, zaváží uzel, nebo mašličku. Ateliér:

Děti si vyrobí čerta z roličky a naučí se omotávat vlnou tělo, přesnému stříhání po čáře, čistému lepení..Drobná manipulace: Děti budou navlékat ocas čerta z různého materiálu- dřevo -kov- umnělá hmota -sklo-textil.

Grafomotorika: Děti budou přidělávat chlupy na čerta do klubíčka.  Naučíme se ČERTÍ TANEC , PH ČÁRY MÁRY SKOČ DO JÁMY. Logo chvilka: Procvičíme motoriku rtů- jak dělá čert, má na tváři boule, jazykolamy, logobásničky.

 

Téma Zvířata na podzim -16.11.-20.11. 2020
 
Hlavním záměrem je seznámit děti se životem zvířat na podzim. Vědět, že pomoc přichází od lidí, kteří se o zvířata v lese starají  I my můžeme  v lese nakrmit zvířátka - krmení  zvířátek s MŠ v prosinci. 
Děti se naučí, kdo v lese a na poli žije. Zvířata pojmenují, dozví se čím se živí, kde bydlí. Centra aktivit-Knihy a písmena:
Děti budou přiřazovat potravu a stopy ke zvířátkům. Kostky: Děti vystaví les a vytřídí volně žijící zvířata. Pokusy: Děti se pokusí vyrobit ze šišky sovu sněžnou. Ateliér: Děti si nalepí natrhaný papír do lišky a dotvoří detaily. Grafomotorika: Děti si vyberou ze dvou úkolů a najdou v labyrintu cest tu pravou ke zvířátkům Dramatika: Děti se pokusí dramatizovat pohádku Liška a vrána-. rozbor pohádky.. Budeme poznávat hlasy ptáků a zvířat na CD, napodobovat pohyby a hlasy volně žijících zvířat.

 

Téma LES- 2,11..-13.11. 2020

Hlavním záměrem  je seznámit děti s prostředím lesa, stromy , keři ,zvířaty, ptáky a rostlinami .Vědět  jak se máme chovat v lese, co je v lese nebezpečné a čím je pro nás les užitečný a významný.
Budeme rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti při vyprávění známých pohádek. Seznámíme se s novou pohádkou -Liška a vrána. Centra aktivit: Pokusy a objevy: Děti budou pozorovat zbarvení listů a žilkování na listech.
Ateliér: Děti namalují barvou kmen stromu a dolepí listy podle druhu. Grafomotorika: Děti obtáhnou jednotahovku vlaštovku třikrát a vybarví. Pohyb: Děti se naučí novou PH- Na les a zvuky. Knihy a písmena: Děti  zakroužkují  stejná písmena ve slově a na ploše. Dílna: Děti navléknou  z jeřabin a kousků brambor pro maminku náramek. V centru LES budou děti přiřazovat k obrázkům stromů a keřů - větve, listy a plody..Naučí se novou píseń - Metla liška pokojíček a vyrobí si  z  PET lahve rytmický nástroj.

 

PODZIM 12. - 23. 10. 2020

Děti se seznámí s druhy ovoce a zeleniny , budou ji třídit, poznávat podle tvaru, vůně, chuti ,hmatem.Děti se budou pokoušet o dramatizaci pohádky O VELIKÉ ŘEPĚ.Vymodelují si ovoce nebo zeleninu. Budou rozpoznévat čísla 

od 1-6. Vyzkouší si práci s vodovými barvami.

Děti budou poznávat, pozorovat a pojmenovávat znaky podzimu. Budeme pozorovat měnící se přírodu a hmyz. 

SLUNCE 29.9 - 9.10 2020

Hlavnim záměrem je rozvíjet pozitivní city dítětě ve vztahu k sobě, získávat sebedůvěru, sebevědomí  a relativní citovou samostatnost. Uvědomit si sounáležitost s kamarády ve třídě. Učit se pracovat ve skupině, zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné  motoriky .Ovládat svoji řeč a hovořit ve vhodně formulovaných větách. Nebát se vystoupit před kolektivem.

Děti budou třídit obrázky do ročních období, seznámí se s výtvarnou technikou tupování, sestaví si draka z různého materiálu a navléknou ocas draka, zopakují si geometrické tvary a prostorovou  orientaci, určí pravou a levou stranu. Vyhledají a zakreslí správnou šńůru draka,

 

JABLÍČKO 14.9.- 25.9. 2020

Hlavním záměrem je seznámit děti s hlavními znaky ročního období, pojmenovat stromy, znát názvy ovoce a zeleniny.

Rozvíjet komunikativní dovednosti,  svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat , řídit, vyhodnocovat. I nadále

se seznamovat s pravidly ve třídě, při pobytu venku i samostatné práci v centrech. Záměrně si zapamatovat text.

 

Přidáno 6. 8. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4