Duhový svět dětí

O čem si povídáme

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

TÉMA SLUNCE 13.9.- 24.9.2021

Hlavním záměrem bude rozvíjení pozitivních citů dítěte jak samo k sobě, tak i ke svým kamarádům a dospělým. Získání sebedůvěry, sebevědomí a citovou samostatnost. Nebát se říci co si myslí a diskutovat o možnosti řešení problémů daných situací. Učit se pracovat ve skupině a být nápomocen kamarádům. Správným slovosledem hovořit ve větách a nebát se vystoupit před kolektivem. Zdokonalování v oblasti jemné a hrubé motoriky. Seznámit se s centrami, ve kterých budou činnosti.

Budeme si povídat co to Slunce vlastně je.

Grafomotorika: Sluníčko - dokreslení paprsků - trénování správného úchopu tužky

Matematické dovednosti: Sluníčka mráčky - spočítání a zaznamenání daného počtu do 3

Ateliér: Sluníčko - starší děti vystřihnou velký kruh a samy vystříhají paprsky, mladší děti pouze rovný střih na paprsky (správný úchop nůžek)

Stále budeme opakovat pravidla, přivítání a ostatní rituály naší třídy. Seznámíme se s příběhem Znuděného sluníčka a pokusíme se přiběh zdramatizovat.

TÉMA DŮM -1.9.-10.9.2021

Hlavním cílem bude učit se  ,,bydlet " v jednom domě- MŠ. Budeme poznávat režim, pravidla, vybavení třícy SLUNÍČEK. 

Postupně se zapojovat do činností, komunikovat s dospělým i kamarády, navazovat vzájemné vztahy. Budeme společně vytvářet pravidla ve skupině a dodržovat je. Naučíme se vytvářet kalendář počasí a přírody. Děti se seznámí s prací a pravidly v centrech. Naučí se zvládat běžné činnosti a požadavky, praktické situace, překonávat stud, obracet se na kamarády a učitelky v běžných situacích. BUDEME SE UČIT PRACOVAT S CHYBOU. 

Navážeme na rituály jako je přivítání rukou, ranní kruh, komunitní kruh, práci v centrech, společné stolování, sebehodnocení v kruhu, společnou vycházku, krátký odpočinek při pohádce, společné hry.Seznámíme se s písničkami a básněmi na toto téma. Přidáme GRAFOMOTORIKU na uvolnění ruky - domek a meluzína.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4