Duhový svět dětí

O čem si povídáme

PYŽAMKOVÝ DEN A BAREVNÝ TÝDEN 14.6. - 18.6.2021

 • pyžamkování na polštářku pod dekami
 • povídání o dnu a noci, o snech a o tom, co vše se dá dělat v pyžamku
 • hry s polštářky
 • otiskování barevných rukou do srdíček
 • zpívání a cvičení pro radost
 • pyžamová diskotéka
 • třídění barev do domečků
 • hry s obrovským padákem
 • vytvoření vesmíru s planetami, hvězdami a sluníčkem - tuží, lepení barevných tvarů

SMUTNÝ SEMAFOR 7.6. - 18.6.2021

 • seznamujeme se s dopravními prostředky
 • sestavujeme rozstříhaná auta
 • pohádka: O smutném semaforku, čteme, vyprávíme
 • zpíváme píseň: Jedeme vlakem a Auto
 • říkanka s pohybem: Auto
 • hrajeme pohybové hry: Na barevná auta, Na vláček
 • napodobujeme pohyb i zvuk dopravních prostředků

Jak to chodí u vody

31.5.- 4.6.

 • povídáme si o řekách, potocích, rybnících, kdo v ních žije
 • grafomototické a pracovní listy
 • prohlížení knih s hmyzem, o ptácích či broučcích
 • smyslové hry
 • zpívání a učení nové písničky ,, Rybička maličká, Holka modrooká ´´
 • zpívání s kytarou a s klavírem různé písně na přání
 • Vytvoření rybníku na koberci
 • Společná práce stříhání rybníku, individuální stříhaní žabek a práce s prstovými barvami
 • vykreslování omalovánek na téma

JAK TO CHODÍ V ÚLU 24.5. - 28.5.2021

 • povídáme si o hmyzu
 • prohlížíme knihy a encyklopedie
 • upevňujeme si znalost barev při hrách: Sbírání pylu z kytiček, 
 • Na barvičky, Včelička na procházce
 • zpíváme písně s kytarou, učíme se píseň: Včelka a Hřej, sluníčko, hřej
 • využíváme rytmické nástroje
 • hry s míčem, házíme, chytáme, koulíme
 • hrajeme si na sluníčko, vozíme sluníčko na padáku
 • kreslíme tuží kytku, sluníčko, trávu, vybarvujeme
 • otisky-berušky
 • procvičujeme pusinky-včelka bzučí, foukáme do motýlka
 • vykreslujeme omalovánky
 • učíme se říkanku: Brouček s pohybem

CESTA ZA ZVÍŘÁTKY 

17. - 21.5.2021
 
 • motivace pohádkou Doktor Bolíto, umět slovy vyprávět, co se v příběhu dělo
 • upevnění, které zvířátka se v knize objevují a jak se jmenují jménem
 • opakování písničky ,, Pět minut v Africe ´´
 • vyťukávání rytmu , vyťukávání slabik
 • pohybová hra na zvířátka, pantomima -  poznej co , předvádím za zvíře
 • zvířátková dráha -chůze po nerovném terénu, koutouli, přeskoky namotivované na zvířátka
 • malovaní kamínků
 • obrázková encyklopedie
 • grafomotorické pracovní listy
 
CESTA ZA ZVÍŘÁTKY  10.5. - 21.5.2021
 • ​motivace pohádkou: Doktor Bolíto
 • seznámíme se s některými zvířátky z knihy
 • hrajeme hru: Procházka s opičkou Čiky
 • pohybová hra: Na domečky, dětí se učí reagovat na smluvený signál
 • a poznávat zvířátka
 • vytváříme cestičky na koberci - cesta zoologickou zahradou
 • zpíváme známé písně s kytarou
 • učíme se píseň: Pět minut v Africe, používáme rytmické nástrojky
 • stříháme, barvíme, lepíme - papírová žirafa
 • čteme na pokračování knihu: Doktor Bolíto
 • procvičujeme mluvidla, mluvíme zvířecí řečí
 • omalovánky zvířátek
 
 
ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ  22.2. - 6.3.2021
 
 • tvoříme na papír krmítko s ptáčky a zobáním ( lepení, stříhání, dokreslování )
 • hrajeme si na ptáčky a  na zvířátka- pípáme, bučíme.... hledáme domeček na signál
 • opakujeme formou her geometrické tvary
 • prohlížíme obrázky zvířátek a jejich stop, 
 • povídáme si o zvířátkách, které můžeme v zimě vidět
 • přiřazujeme zvířátko a stopu, porovnáváme lidské stopy
 • zpíváme novou píseň ,, Bude zima ´´
 • zpíváme si jen tak pro radost, opakujeme písně 
 • hra na otisky ,,najdi správnou ruku, nohu
 
 
KARNEVAL 8.2.- 19.2.2021 
 • vyrábíme křídla pro broučky - práce s barvou
 • hrajeme hru na domečky - učíme se poznávat geometrické tvary
 • sestavujeme klauna z geometrických tvarů
 • povídáme si o karnevalu, prohlížíme obrázky - motivace s včelím medvídkem
 • učíme se říkanku Šašek
 • zpíváme píseň Cirkus rámus, používáme rytmické nástroje
 • vykreslujeme obličej klauna
 • broučci cvičí na překážkové dráze
 • karneval broučků - hry, soutěže, tanec
 
 • učíme se písničku ,, Barevná školka ´´ tancujeme a používáme doprovodné nástroje
 • zpíváme s klavírem, poznáváme melodie písní, opakujeme písně, které už umíme
 • zdobíme třídu do veselých barev
 • uspořádáváme taneční souteže
 • tvoříme masky technikou voskovka a tuž - ,,škrabání ´´
 • grafomotorika ,, klaun ´´ , omalovánky k tématu
 • upevňování pravidel
 • soutěžíme s balónky, hrajeme si s padákem
 • chůze po nerovném terénu 
 
 
SNĚHOVÁ VLOČKA 18.1. - 28.1.2021
 
 • opakujeme písničky zimní, Mrazík, o Sněhurce a další
 • zpíváme s klavírem, používáme ozvučná dřívka
 • poznáváme zimní sporty podle obrázků
 • ,, sportujeme ve třídě ´´ - bruslíme, koulujeme se, oblékáme se do zimy, bobujeme
 • grafotmotika - uvolňovací cviky 
 • lepení, vymalovávání akvarelovými pastelkami  bruslaře/bruslařku
 • pohybová hra na ,, Mrazíka ´´, chůze po laně
- prohlížíme si atlasy přírody a zvířátek
- zpíváme si pro radost s kytarou známé písně: Sněží, Jede zima
- čteme si pohádku O Sněhurce, pokusíme se ji vyprávět
- skládáme puzzle se zimní tématikou
- cvičíme s hudbou a na překážkové dráze
- s netkanou textilií a vločkami si hrajeme na vánici
- grafomotorické cvičení Vločka, kroužení
- vyrábíme Sněhurku z papíru, práce s barvou, lepení
- hrajeme hra se zpěvem: Zima, Sáně borový
- učíme se píseň: Zimní a Mrazík neposeda
 
NEPOSLUŠNÁ VČELKA  4.1. - 15.1.2021
 • opakujeme a upevňujeme pravidla ve třídě
 • hrajeme netradične pohádku ,, Boudo budko ´´ - děti si sami vyberou masku zvířátka,kterým chějí být
 • učíme se zvuky zvířátek a představit se,,o pakovat větu
 • formou her a pomocí doprovodných nástrojů zpíváme písničky, tancujeme podle rytmu
 • ,, němá rytmizace ´´ 
 • tvoříme klovatinou a barvami lyže
 • chodíme po provaze, šoupame nohami jakobychom bruslili trasou,kterou jsme si vyzančili
- povídáme si o pravidlech ve třídě, přemýšlíme, co by se mohlo stát, kdyby jsme pravidla nedodržovali
- hrajeme netradičně pohádku O veliké řepě
- všechny děti mají v pohádce svou roli, kterou si samy vyberou
- využijeme čepičky zvířátek
- během her procvičujeme všechny písně, které jsme se naučili
- využíváme rytmické nástroje i hru na tělo k procvičení správného rytmu
- podporujeme vznik nových kamarádství
- hrajeme pohybové hry: Na barevné domečky a Jede zima jede
- používáme ke hrám barevné stuhy, kroužky, rolničky
- učíme se říkanku. Sněhuláček, vyťukáváme rytmus, chodíme do rytmu říkanky
- malujeme temperou sněhuláka, lepíme sněhové vločky
VÁNOCE
7.12. - 18.12.2020
Živý Betlém
- vyprávíme si příběh o Ježíškovi podle dětské bible
- hra na cestu do Betléma: zdolávání překážek
- hra na domy...pomocí kouzelných slovíček prosit o nocleh
- pásmo koled, vánočních písní a říkanek - živý Betlém - chůze hvězdiček za kometou,
  s Marií, Josefem a malým Ježíškem
- využijeme rytmické nástroje, stuhy, rolničky a jednoduché čelenky
- vyrobíme si vánoční stromeček ze špachtlí, natřeme barvou a dozdobíme
- děti si vykreslí vánoční omalovánku 
- povídáme si o Vánocích, co patří k Vánocům - vánoční stromeček, ozdoby, cukroví ..
- zdobíme třídu 
- pečeme perníčky - válíme těsto, vykrajujeme a následně jsem perníčky ozdobili a ochutnávali
- zpíváme si koledy s klavírem, kytarou či je posloucháme na CD
- učíme se básničku Mámin pomocník, kde zapojujeme k  pohybu ruce i nohy
- povídáme si, co bych přál/a od Ježíška 
- tvoříme anděla - lepíme, stříháme, dokreslujeme obličej, zdobíme flitry
- vytvořili jsme si andělskou dráhu, kde jsme procvičovali kop, výskok, chůzi po prkně
- motivujeme děti k těšení se na Vánoce
ČERTI 
23.11 - 4.12.2020
PEKLO
- celý týden hrajeme námětovou hru na peklo:
 •  čertíci zatápí pod kotlem
 • čertíci vaří čertovský guláš
 • čerti kouzlí nad ohněm - říkanka: Černá Máry
 • hra na čertí domečky. chůze, běh podle rytmu kytary, reakce na smluvený signál
 • hra: Na procházce - chůze ve dvojicích
 • čertík potkává zvířátka na procházce: lezení, běh, cval, plazení, chůze
 • hrajeme hru: Co to chodí kolem nás - honička s čertí metlou
 • učíme se píseň: Čert - používáme ozvučná dřívka - rytmizujeme
 • - zpíváme písně: Mik Miku a Když se čerti ženili
 • - vytváříme čertíka: používáme temperu, úhel, lepíme
- vykreslujeme hlavu čertíka - grafomotorika
- povídáme si o těšení na Vánoce, zapalujeme svíčku a losujeme pytlíčky
- vyrábíme papírového mikuláše -  lepíme a stříháme
- vyrábíme čertovský řetěz - lepíme a spojujeme kolečka
- tiskáme houbičkou a barvami a chystáme pytličky na ,, adventní kalendář´´
- povídáme se o Mikuláši, čertu andělu, povídáme si, jak vypadají, kdo z nich je zlý a kdo hodný
- zkoušíme hodnotit své chování,oceňujeme a tleskáme si za naše výkony
- grafomotorika ,, čertí kudrny ´´ -  zkoušíme správný úchop tužky,uvolnění - kruhy
- zpíváme písničky s klavírem a používáme doprovodné nástroje
- učíme se říkanku o čertu, zíváme písničku o Mikuláši
- tancujeme na čertí písničku od  Míši Růžičkové ,, Popletení čertíci ´´
- zdobíme třídu
- hrajeme si se stavebnicemi, hrajeme hry s pravidly
- protahujeme svá tělíčka - čerova dráha -  válení sudů, prolézt tunelem, sklouznout se na skluzavce
VČELIČKA A KAMARÁDI -
- Kočička - 16.11. - 20.11.2020  
- vyrábíme kočičku z papíru, barvu nanášíme válečkem, polepíme střiží-srst, knoflíky-očka a čumáček
- hrajeme si na kočičky, hra s míčky, kočička hází, chytá, kutálí
- kočička a její kamarádi: hra na jména
                                          hra s čepičkami zvířátek - zvířátka cvičí při známých písních
- kreslíme kočičce klubíčka - grafomotorické cvičení
- učíme se říkanku: Kočička
- zpíváme novou píseň: Kamarádi zvířátka
- v ranním kruhu si povídáme o kamarádství a zopakujeme si kouzelná slovíčka
- hrajeme pohybovou hru: Zajíček
                                           Na kočku a myš
JEŽEČEK 2.11. - 13.11.2020
- v ranním kruhu se přivítáme, spočítáme se, povíme si co je za den, a koukneme z okna jaké je počasí
- opakujeme básničky a naučili jsme se novou píseň ,, Běží liška k táboru ´´ s pohybem, zpíváme si a tnacujeme a klavírem a doprovodnými nástroji
- stříháme, lepíme papírového ježka a dokreslujeme mu obličej
- procvičujeme gymnastiku mluvidel
- cvičíme a tancujeme podle předlohy
Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4