Duhový svět dětí

O čem si povídáme

BAREVNÝ TÝDEN 20.6. - 24.6.2022

 • každý den přijdou děti v určené barvě
 • hrajema hry s mašličkami
 • pohybové hry se zpěvem: Barvičky, Na procházce, Na palouček
 • zábavné činnosti s padákem
 • otiskujeme barvy - motýlek
 • zpíváme písně s kytarou z celého školního roku
 • třídíme hračky podle barev
 • hrajeme: Čáp ztratil čepičku

SMUTNÝ SEMAFOR 6.6. - 17.6.2022

 1. opakujeme si dopravní značky a dopravní prosteřdky
 2. poznáváme okolí v kterém žijeme a co tu můžeme vidět
 3. vytleskávání slov
 4. počítání, opakování barviček a geometrických tvarů
 5. středeční pyžamová párty ( celý den v pyžamech )
 6. zpíváme s klavírem
 7. stavby z kostek do výšky i do délky
 8. odplouváme na prázdniny ( rozpíjení barvy , skládání lodičky )
 9. čím pojedu do práce, do školky, na výlet
 • povídáme si o dopravních prostředcích
 • poznáváme je na obrázcích
 • hrajeme dopravní hry: Na vláčky, Na barevná auta, Na lodě
 • třídíme dopravní prostředky na vodu, na nebe, na silnici, na koleje
 • sestavujeme rozstříhané obrázky
 • stavíme silnice, hrajeme si na dopravním koberci
 • poznáváme některé dopravní značky
 • příběh o tom, Jak Chodík nemohl chodit
 • zpíváme písně: Vláček, Auto
 • vyrábíme auto, stříháme, lepíme
 • pozorujeme dopravu na silnici

 

POHÁDKOVÁ CESTA 30.5 - 10.6.2022

 • motivace pohádkou ,, Boudo budko ´´
 • seznámení s pohádkou, dramatizace  s maskami
 • POHÁDKOVÁ CESTA  za pokladem
 • pracovní listy, stíny, omalovánky, vystřihovánky, hledání řešení
 • karetní hry ,puzzle
 • ph Honza řekl, Cukr, káva .., hry na sluch, hmat, čich a chuť
 • postupo podle insturkcí
 • hádánky, zážitky z víkendu , povídání si
 • den dětí, soutěže, hry, tancování,
 • Tvořivá činnost ,, Já s balónky ´´
 •  

JAK TO CHODÍ V ÚLU 23.5. - 27.5.2022

 • povídáme si o hmyzu a obyvatelých louky
 • prohlížíme si obrázky a atlas motýlů
 • hrajeme si na zakuklení housenky a vylíhnutí motýla se šátky
 • učíme se píseň: Čarodějnice a Na mravenčí pasece
 • stavíme mraveniště z polštářků
 • foukáme kouličky do mraveniště
 • hra na mravence, píseň: Mravenčí ukolébavka
 • vytváříme housenku z papíru-společná činnost
 • pohybová hra: Na úly, přenášení pylu-víček v košíčku do úlu
 • zapouštíme barvu pomocí krepového papíru, otisky prstů-mravenec, beruška
 • grafomotorická cvičení
 • řadíme berušky podle velikosti
 • vycházky na louku, k mraveništi, k lesu

DOMOV 16.5. - 20.5.2022   

 • kde je náš domov, na vesnici či ve městě
 • co vše je v okolí
 • protiklady - vysoké x nízké,malé x velké
 • vytleskávání slov
 • jaký domov mají zvířátka, hmyz, ptáčci
 • stavba domečků z kostek, kreslení domečku, stavba domečku z písku
 • místnosti v domě, na co slouží, co se tam dělá
 • pracovní listy na dané téma, labyrinty, počítání
 • procvičování geometrických tvarů, hledání barev
 • pantomima
 • seznámení a dramatizace pohádky ,, Tři prasátka ´´
 • pohádkové hádánky
 • tvoření domečků pro prasátka z netradičního materiálu
 • ph Domeček, hříbeček, stromeček

MAMINKA 2.5. - 13.5. 2022   

 • práce s písničkou: Jak zvířátka hledala maminku 
 • motivace s plyšovým kozlíčkem
 • dramatizace písničky
 • hrajeme si s padákem a zpíváme
 • cvičení s hudbou a polštářky
 • učíme se píseň: Mámy a tátové
 • povídáme si o rodině
 • vykreslujeme obrázky na téma rodina
 • tvoříme srdce temperou a kuličkou, kreslíme postavu

 

 • povídáme si o mamince, jaká je, jak vypadá
 • tvoření příníčka pro maminku a překvapení
 • stříhání obličeje, detaily obličeje, lepení květinových vlásků
 • písničky pro maminku
 • zpívání s klavírem, doprovodný bubínek
 • hry s padákem
 • dramatizace pohádky ,, Červená Karkulka ´´, rozbor
 • hry s míčem, skoky
 • omalovánky, pracovní listy, grafomotorika

ČARODĚJNICE 25.4. - 29.4.2022

 • povídáme si o kouzlech a čarování
 • seznámíme se s čarodějnicí, sestavíme si ji na koberci
 • učíme se létat na koštěti, hrajeme honěnou s košťátkem
 • hrajeme hry: Nové koště, Čáry, máry, Oživování čarodějnic
 • vaříme kouzelné lektvary, poznáváme bylinky
 • vytvoříme obrázek čarodějnice, kresba, lepení, barvení
 • skládáme puzzle čarodějnice
 • zpíváme písně: Čarodějnice a Čarování s motýlem
 • v pátek máme rej čarodějnic

 

DEN ZEMĚ 19.4 - 22.4.2022

 • Tvoření čelenky ,, Země ´´ pohybová hra s čelenkami
 • Seznámení s naší planetou
 • Geometrické tvary
 • Seznámení se Slunce, Měsícem, hvězdy, dalšími planetami, vesmír
 • Malování planety, skládání haroniky z papíru
 • Seznámení a zpívání písniček ,, Země ´´ , ,,Kolik je na světě ´´
 • Rytmus dřívkami, prstíky, hry s prstíky
 • Naše vlajka, naže zem Česká republika
 • Tříděný odpad , uklid naší Země ,, Den Země ´´

 

VELIKONOCE 4.4 - 13.4.2022

 • pracujeme s temperou a fotografickým válečkem,dolepujeme - ovečka
 • namotáváme vlnu na karton ve tvaru ovce
 • povídáme si o Velikonocích, ovečkách a jaru
 • hrajeme hry: Pásla ovečky, Na procházce s ovečkou, Na ztracenou ovečku
 • zpíváme s kytarou o jaru
 • vycházka za ovečkami

 

 • Znaky Velikonoc
 • Zvyky na Velikonoce
 • Pracovní listy a omalovánky, bludiště
 • Velikonoční bingo, pexeso
 • Sadba ječmene 
 • Kuřátko z bajíčka, zajíček z kelímku, obalované kraslice
 • písničky ,, Hody, hody, doprovody, ´´ ,,Pomlázka ´´, ,,To je zlaté posvícení´´.
 • Modelování z plastelíny
 • Stříhání slepičky, správná technika
 • Pohybové hry na téma Velikonoce

 

SLEPIČKA A VAJÍČKO 28.3. - 1.4.2022

 • povídáme si o mláďatech domácích zvířat
 • přemýšlíme, kde se vezme kuřátko...
 • řadíme obrázky, jak jdou za sebou: Jak se líhne kuře
 • zdobíme papírová vejce barevnými víčky
 • vyrábíme slepičku technikou vymývání
 • stříháme, pracujeme s klovatinou a suchým pastelem, lepíme hřebínek a zobák
 • zpíváme a cvičíme s kytarou, píseň: Když jsem já sloužil
 • hrajeme pohybové hry: Na černou slepičku, Na zamrzlé vajíčko, Na kvočnu a kuřátka
 • vykreslujeme obrázky
 • hledáme cestu kuřátku - labyrint
 • dramatická hra se šátky - kuřátko se klube, Ťuk, ťuk ťukalo
 • učíme se píseň: Jak zvířátka hledala maminku

NA DVOREČKU 14.3. - 25.3.2022

 1. obrázkové hádanky zvířátek
 2. hra Bingo, Já mám, kdo má ( zvířata )
 3. Pracovní listy, najdi stejný obrázek, potrava zvířátek
 4. rytmizace dřívky, hra na nástroj písně ,, Kravy, krávy, Pásla ovečky ´´...
 5. dramatiace pohádky ,, Zvířátka a loupežníci ´´´s maskami
 6. zvířecí řeč
 7. hra na paměť,co se ukrývá
 8. Zvířátkova dráha - pr.olézání , chůze po nerovném terénu, klouzání , skákání
 • vyprávíme si pohádku: O koťátku, které zapomnělo mňoukat
 • dramatizujeme pohádku, využíváme maňásků a čepiček se zvířátky
 • tvoříme obrázek s kuřátkem, lepíme, pracujeme sbarvou
 • povídáme si o domácích zvířatech
 • učíme se znát jejich řeč, mláďata
 • zpíváme písně o zvířatech, rytmizujeme
 • hrajeme pohybové hry: Zvířátka na procházce, Kde bydlíš?
 • cvičíme jógu
 • vykreslujeme omalovánky se zvířátky
 • mluvíme řečí zvířat, procvičujeme mluvidla
 • vycházky vesnicí, hledáme zvířátka v zahradách

VČELIČKA A SLUNÍČKO 28.2. - 11.3.2022   

 1. Podle obrázků poznáváme jarní kytičky
 2. Vytleskáváme na slabiky
 3. Píseň ,, Uvíjíme věneček ´´
 4. Hra na kytičky, paměťové hry jaké karní přemdměty se ukrývají pod šátkem, které zmizely.
 5. Opakování písničky ,, Na jaře, čáp jede v kočáře ´´
 6. Nové písně ,, Pampeliška´´,Vozilo se na jaře, Čáp,
 7. Pohádka ( dramatizase ) a básnička ,, Polámal se mraveneček ´´
 8. Podle obázků poznáváme hmyz i květiny, kolem nás.
 9.  Říkáme si jak je včelička i jiní živočichové důležití
 10. Tvořivá činnost ,, včelička z kartonu ´´
 11. Pracovní  a  grafomotorické listy na procvičení ruky a porozumění
 • povídáme si o tom, že zima pomalu končí a blíží se jaro
 • přivoláváme jaro říkankou: Vstávej, vstávej ratata
 • učíme se zpívat píseň o sněžence: Co to zvoní
 • využíváme obrázky sněženek a rytmické nástroje
 • učíme se reagovat na smluvené signály při pohybové hře na zimu a jaro
 • hrajeme pohybovou hru s koštětem: Zimo, zimo
 • hrajeme hru se zpěvem: Zima už nám odchází, máme čelenky kytičky
 • malujeme temperou sluníčko
 • Vycházky okolo zahrádek, pozorujeme jarní kytky

OLYMPIÁDA ( zimní sporty ) 21.2. - 25.2. 2022    

 • tvoření, lepení a mačkání krepového papíru ( olympijské kruhy )
 • seznámení se zimními sporty, význam olympiády
 •  zkouška disciplín
 1.  střelba dětskou pistolkou do terče
 2.  bobování bruslení
 3.  lyžování
 4.  lezení po hrazdě 
 5.  bobování
 •  soutěžě
 •  tanečky na muziku
 •  omalovánky, pracovní listy
 •  diplomy a medaile

 

NEPOSLUŠNÁ VČELIČKA 7.2. - 11.2.2022

 • pracovní listy, co je zdravé a  nezdravé, lepení zubů a potravin
 • třídění jídel, pojmenovávání
 • příběh o neposlušnosti a lakomosti
 • opakování pravidel ve třídě, následné dodržování
 • povídáme si co nám škodí, komu věřit, že s cizím se nevybavuji
 • skládání puzzle ,, neposlušné kůzlátka , kohoutek a slepička ´´
 • písnička s pohybem ,, Zdravý jídelníček´´
 • pohybové písničky na rytmus, změna rychlosti
 • hry na postřeh a poslech 

 

 

KARNEVAL 24.1 - 4.2. 2022 

 

 • sestavujeme rozstříhaného klauna
 • vyrábíme klauna z papíru, stříháme, lepíme
 • házíme balónky do klauna-krabice
 • prolézáme klaunem
 • hrajeme hra: Labada, Ramena, kolena...,
 • cvičíme s klaunem
 • zpíváme píseň: Cirkus rámus, doprovázíme ji rytmickými nástroji
 • učíme se báseň: Karneval
 • soutěžíme: Židličková, Najdi svou bačkorku, Poznej správnou barvu
 •  
 • co se děje  na karnevalu
 • soutěže a hry v maskách zvířátek
 • zpívání nové písně ,, My jsme školka barevná ´´
 • opakování písniček, teré už umíme
 • pracovní listy na opakování barev ,, Klaun ´´ - individuální práce
 • omalovánky, masky stříhání, kreslení
 • škrabošky masky, práse s tuží
 • hry na paměť, co zmizelo, co se skrývá pod šátkem
 • hledání po třídě ztracené karnevalové věci, pojmenování

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ 17.1. - 21.1.2022

 • rozhovor o volně žijících zvířatech, jak vypadají, jak žijí...
 • hra s polštářky - hledání zvířátek po třídě na signál, poznávání zvířat
 • cvičíme s prvky dětské jógy
 • pohybové chvilky - zvířátka cvičí
 • učíme se píseň: Kamarádi zvířátka
 • vyprávíme pohádku O Budulínkovi s pomocí obrázků
 • dramatizujeme pohádku s využitím převleků, rytmických nástrojů
 • jezdíme na dřevěném koníčku
 • vyrábíme lesní zvířata - stříhání, lepení, barvení
 • sestavujeme pohádku - puzzle

VLOČKA 3.1.2022-14.1.2022

 • hrajeme si na zimu s papírovými koulemi
 • mačkáme kouličky z papíru
 • strefujeme se s nimi na sněhuláky a koulujeme se
 • stavíme sněhuláky s velkých kruhů
 • vozíme kouličky na padáku a zpíváme píseň: Sněží
 • malujeme sněhuláka temperou, dokreslujeme a dolepujeme
 • zpíváme píseň: Kdo to ťuká na okénko
 • využíváme rytmické nástroje
 • hrajeme pohybovou hru: Jede zima a taneční hru: Vločky
 • cvičíme zdravotní i jógové cviky
 • na vycházce pozorujeme přírodu
 1. učíme se písničku o Sněhálíkovi, o Sněhurce
 2. hrajeme hry na paměť ,, co se skrývá pod šátkem ´´
 3. karetní hra ,, Já mám, kdo má ?´´
 4. znaky zimy
 5. přirovnávání zimních věcí ke geometrickým tvarům
 6. cvíčíme s Mrazíkem s básničkou, ph na marazíky 
 7. vnímámí hudby, rytmu

VÁNOCE  13.12. - 22.12.2021  

 • povídání si vánočnách tradicích
 • vánoční omalovnáky
 • zpívání a poslech vanočních koled
 • tvoření kapříka, lepení a stříhání
 • přišel Ježíšek
 • hraní si s novými hračkami
 • vánoční omalovánky
 • ochutnávka vánočního cukroví

CESTA DO BETLÉMA 6.12. - 10.12.2021

 • vyprávění o Marii, Josefu a Ježíškovi, o jejich cestě do Betléma
 • pohybové hry : Cesta za světlem a Cesta do Betléma
 • zpíváme Ježíškovi koledy a vánoční písně
 • při hře Živý Betlém využíváme čelenky, stuhy, rytmické nástroje
 • vyrábíme papírový Betlém, stříháme s pomocí, pracujeme s inkoustem a zmizíkem
 • vykreslujeme obrázky s vánoční tématikou

 

         ČERTI 29.11. - 3.12.2021        

 • tvoření čerta, vymalovávání černou voskovkou, dolepování částí, stříhnání
 • zpíváme a tancujeme na čertí písnničky ,, Bubu bu, Čertící od Míši Růžičkové
 • začíná advent, co to je
 • Stavíme peklo v molitavých kostek
 • Zpíváme s klavírem ,, Mikuláš ztratil plášť ´´ vnímání hudby pomalé x rychlé
 • procvičování prstíků
 • Povídání si o čertech, hádanky, protiklady -zlý x hodný, studený x teplý

 

NEBE x PEKLO 22.11. - 26.11.2021

 • četba motivační pohádky: Slzička
 • povídání s dětmi na téma: Andělské přání, Koho máš nejvíc rád, Jak se tváří andělé x čerti, Koho se máme bát,
 • učíme se říkanky: Andělíček, Čert
 • zpíváme s kytarou: Z jedné strany chvojka, Čert, Mik miku, Čertíku Bertíku
 • hra se zpěvem: Kdo to chodí kolem nás - honěná s koštětem
 • chůze v zástupu: Andělé jdou za světlem
 • vyrábíme andílka z papíru, stříhání , lepení, zdobení lepícími třpytkami
 • překážková dráha pro čertíka
 • při námětových hrách využíváme papírové čelenky - hvězdičky, čelenku pro anděla, rytmické nástroje

VČELIČKA  A KAMARÁDI 15.11 - 19.11.2021

 • logopedická pohádka o včeličce
 • zpívání s pohybem ,, Když  jsi šťastný ´´, ,,Když jsi kamarád ´´ - rytmus
 • pohybové hry ,, Kuba řekl´´,  ,,Cukr, káva, limonáda´´, 
 • hádanky
 • opakování pravidel
 • hodnocení svěho chování, práce, uvědomění
 • rozfoukávání tuže na papíru, otisky prstů
 • Grafomotorika - uvolňovací cviky
 • Technika stříhání - správné držení, rovná čára
 • Pohybová dráha - plazení, kličkování, manipulace s míčem -hod, kutálení, kop

 

JEŽEČEK 8.11. - 12.11.2021

 • povídání s ježečkem o podzimu, o životě ježka
 • uspávání ježků - hra s padákem
 • hrajeme pohybové hry: Tiše, tiše ježek spí, Ježčí honěná, Na barevné domečky
 • pracujeme s barvou - otisky temperou pomocí houbičky přes šablonu ježka
 • zpíváme s kytarou: Kamarádi zvířátka, Podzimní, Cupy dupy
 • při zpěvu používáme ozvučná dřívka a zvukové kostičky
 • vyprávíme a dramatizujeme pohádku O budce
 • cvičení zvířátek v lese, chůze, běh, poskoky, reakce na signál

DRACI  A STRAŠIDLA 1. - 5.11.2021

 • znaky podzimu
 • jak se oblečeme, když je zima
 • povídání o strašidlech, draku
 • grafomotorické listy, správné držení tužky
 • tvoření draha, utáhnutí suku , dokreslování obličeje
 • písničky s pohybem a lístečky
 • učení nové písně ,, Listopad ´´
 • hádánky k podzimu
 • vyťukávání rytmu - dřívka, prstíky či chrastítka

 

BARVIČKY 18.-  26.10.2021

 

 • seznamujeme se s dalšíma barvičkama ( hnědá, černá )
 • povídáme si a hrajme si na barvičky, které vidíme kolem sebe
 • opakujeme,co už umíme
 • zpíváme písničku ,, Barevná školka´´
 • tvoříme zvířátka z kaštanů
 • učíme se básničku s pohybem ,, Kaštan ´´
 • Učíme se rytmus, taněčky s šátkem
 • učíme se poznávat tvary - hranaté, kulaté
 • zdoláváme překážkovou dráhu - válíme sudy, skoky, poskoky na jedné noze, prolézáme tunelem
 • učíme se stříhat

 

JABLOŇKA - O VELIKÉ ŘEPĚ 11.10. - 15.10.2021

 • učíme se třídit ovoce a zeleninu
 • poznáváme zeleninu na obrázku i podle skutečnosti
 • říkanka s pohybem: Brambora
 • vytvoříme na koberci jabloňku z papíru
 • procvičujeme jemnou motoriku - trhání, mačkání papíru
 • hry s padákem a listím -uspáváme broučky, Mravenčí ukolébavka
 • vyprávíme si a dramatizujeme pohádku O veliké řepě
 • zpíváme s kytarou: Mrkvička, Kamarádi zvířátka, Pod naším okýnkem, Podzim

JABLOŇKA  4.10 - 8.10. 2021

 • seznamujeme se s ovocem
 • určujeme barvy
 • učíme se kde a na čem ovoce roste
 • poznáváme jaký tvar má danné ovoce
 • tancujeme a zpíváme mazurku ,, Měla babka, čtyři jabka ´´
 • zpíváme ,, Foukej, foukej větříčku ´´ s pohybem
 • Hrajeme si na ovoce, barvičky
 • vypracováváme grafomotorické listy na uvolnění ruky a správné držení tužky

 

HRAČKY 13.9. - 30.9.2021

 • hrajeme pohybovou hru: Na barevné domečky - barevné kruhy, stuhy
 • hra se zpěvem: Na procházce
 • podzimní focení ve středu
 • zpíváme další dětské písně: Travička zelená, Holka modrooká

 

 • přidáváme do hry další barvy - žlutá, modrá
 • třídíme kostky do barevných domečků
 • hrajeme si s padákem. My jsme školka barevná
 • pohádka: O Koblížkovi - s padákem
 • zpíváme s kytarou každý den
 • učíme děti chůzi v zástupu: Na vláček
 • uvolňujeme zápěstí - kreslíme klubíčka na velký papír - voskovky

 

 • učíme se hračky ukládat na své místo
 • snažíme se hračky a věci denní potřeby pojmenovávat
 • pracujeme se stavebnicemi, kostkami, skládačkami
 • učíme děti setkat se v ranním kruhu, utvořit kruh při uvítací písni: Ať jsi holka nebo kluk
 • zpíváme s kytarou, zpěv spojíme s jednoduchým pohybem
 • při všech činnostech učíme děti používat kouzelná slovíčka: prosím, děkuji, promiň
 • hrajeme si s barvou
 • poznáváme barvy - červená, zelená

VČELIČKA SE PŘEDSTAVUJE 1.9. - 10.9.2021

 • seznamujeme děti s prostory třídy
 • hrajeme si s různými stavebnicemi, v kuchyče, pomáháme dětem při hře
 • zpíváme si s kytarou pro radost známé dětské písně 
 • včelička Vilík každý den děti chválí a povzbuzuje
 • seznámíme se se Srdíčkovým pravidlem - máme se rádi, neubližujeme si
 • ve čtvrtek máme divadélko ve školce: O Koblížkovi
 • učíme se Uklízecí básničku s kašpárkem

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4