Duhový svět dětí

O nás

Milí rodiče, milé děti,

vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy. Vstup dítěte do mateřské školy je velkým mezníkem v jeho životě a klade na něj a jeho rodiče nové náročné požadavky. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání. Pro vaše dítě začíná úsek života v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova. Děti se zde učí v novém prostředí mezi novými kamarády spolu komunikovat, naslouchat a vnímat podněty a přání druhých, projevovat vlastní názor, svoje pocity a přání. V naší mateřské škole usilujeme, aby čas, který zde dítě prožije, byl pro něj radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání. Chceme zde vytvářet pohodu a pěkné vztahy, pro děti pocit bezpečí a jistoty. Dalším našim důležitým cílem je, aby děti měly rády přírodu a místo, kde bydlí, aby rozuměly životnímu prostředí a snažily se dělat něco aktivně pro záchranu přírody. Cíle naší mateřské školy vycházejí jednak z podmínek tak, jak to odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí, jejich rodičů a z Rámcového vzdělávacího programu.


Podpora společného vzdělávání MŠ Rudíkov, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012299

Od 1. 8. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.-MMR  v prioritní ose 3.

Z finančních prostředků v celkové výši 459 034,00,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Chůva - personální podpora MŠ
  • Školní asistent - personální podpora
  • Projektové dny ve škole
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP  - vzdělávání ICT, předmatematická gramotnost, Osobnostně sociální rozvoj
  • Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4